3. Wat is de basis?

 

Internationale aansluiting

Het Model Informatieprotocol is (mede) gebaseerd op:

 • de NEN-EN-ISO 19650-serie – Organisatie en digitalisering van informatie over gebouwen en civieltechnische werken, met inbegrip van building information modelling (BIM) – Informatiemanagement met behulp van building information modelling:
  • Deel 1: Concepten en beginselen;
  • Deel 2: Leveringsfase van de assets (uitwerking van de concepten en principes voor projecten);
  • Deel 3: Operational phase of the assets (uitwerking van de concepten en principes voor de gebruiksfase van bouwwerken, bij NEN alleen in het Engels verkrijgbaar).
 • NEN-EN-ISO 29841-1 Building Information models – Information delivery manual – Part 1: Methodology and format.
  Deze internationale IDM-norm beschrijft hoe informatie-eisen kunnen worden gespecificeerd in relatie tot informatieleveringen. Deze informatieleveringen (en daarmee de informatie-eisen) zijn specifiek te koppelen aan beslismomenten in het bouwproces. Deze norm is dus belangrijk voor het ontwikkelen van digitale ILS’en.
 • NEN-EN-ISO 29481-2 Building information models — Information delivery manual — Part 2: Interaction framework.
  Deze norm beschrijft een methodologie voor het opzetten van communicatieraamwerken in projecten, bedoeld om de digitale communicatie over transacties tussen bouwpartners te faciliteren. Hierin is de Nederlandse VISI-standaard verwerkt.
  De ISO 29481-2 kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het proces rond de informatieleveringen, te specificeren en digitaal te ondersteunen op basis van een VISI raamwerk (“interaction framework”).

Deze ISO-normen zijn door de Europese normcommissie CEN/TC 442 “Building Information Modelling” geaccepteerd als EN-normen. De nationale normalisatie-instituten van de EU-lidstaten (waaronder NEN) zijn verplicht om EN-normen over te nemen en eventuele concurrerende nationale normen in te trekken. Daardoor wordt in de hele EU met dezelfde normen gewerkt.
Dit Model Informatieprotocol sluit dus aan op Europese normalisatie en regelgeving op het gebied van BIM en gebruikt dezelfde BIM-concepten en begrippen als in bijvoorbeeld Duitsland, de UK en de Scandinavische landen.