Materialenpaspoorten

Materialenpaspoorten vormen de sleutel tot een duurzamere bouwsector door essentiële informatie te verstrekken over de samenstelling, bouwmethode en locatie van een bouwwerk. De paspoorten bevorderen circulair bouwen, waarbij hergebruik van materialen centraal staat.

 

Waarom materialenpaspoorten?

Dankzij gestandaardiseerde sectorbrede afspraken, zien alle paspoorten er hetzelfde uit, met uniforme informatie en structuur. Deze opzet maakt gegevensuitwisseling eenvoudig, wat van vitaal belang is bij het hergebruiken van bouwcomponenten. Door elk bouwwerk zijn eigen paspoort te geven, wordt milieuvervuiling verminderd en blijft de waarde van bouwmaterialen behouden. Op deze manier dragen materialenpaspoorten bij aan de ambitie om in 2050 volledig circulair te bouwen.

Wat is een materialenpaspoort?

Een materialenpaspoort is een digitaal document met bouwinformatie voor circulair bouwen en hergebruik.
Het bevordert duurzaamheid door gestandaardiseerde informatie en uniformiteit.

Wanneer maak je een materialenpaspoort?

Je kunt een materialenpaspoort opstellen in elke fase van het bouwproces.

Ik heb een vraag over materialenpaspoorten

Je kunt jouw vraag over materialenpaspoorten stellen aan Edwin Zinsmeister, via edwin.zinsmeister@digigo.nu. Of bel het algemene nummer van digiGO: 085-1603340.

Beheer materialenpaspoorten

digiGO formeel beheerder Materialenpaspoorten

In 2023 heeft CB’23 het formele beheer van de materialenpaspoorten overgedragen aan digiGO. Deze stichting beheert onder meer open standaarden, samen met de betrokken kennisinstellingen en marktpartijen. De overige leidraden van CB’23 worden beheerd door andere partijen.

digiGO slaat de handen ineen met de sector om het materialenpaspoort verder door te ontwikkelen en het gebruik ervan te stimuleren. Hierbij houden we ook nauwlettend de Europese ontwikkelingen in de gaten.

 

 

Heb je een idee of vraag?

Wil je meedenken over de doorontwikkeling van de materialenpaspoorten? Heb je een idee dat je met ons wilt delen? Of heb je een vraag over de materialenpaspoorten?

Neem dan contact op met Edwin Zinsmeister.