VISI Beheer

VISI is ondergebracht bij digiGO. Deze stichting beheert open standaarden, samen met de betrokken kennisinstellingen. De beheeractiviteiten richten zich op gebruikers die open standaarden een belangrijk hulpmiddel vinden, om verder te komen met integrale samenwerking en ketenintegratie in de bouwsector.

Beheerorganisatie VISI

Beheercommissie

De beheercommissie VISI besluit voor welke projecten budget vrijgemaakt wordt uit het jaarlijkse beheerbudget van VISI.

Expertcommissie VISI

De expertcommissie van VISI verzorgt het dagelijks beheer en actualisering van de standaard, binnen de kaders van het door de Beheercommissie vastgestelde werkplan.

Gebruikerscommissie VISI

De gebruikerscommissie VISI zorgt ervoor dat gebruikerswensen bekend zijn bij digiGO en vertaald worden naar concrete projecten. Ook zorgt zij voor handleidingen en instructies voor eindgebruikers en denken ze mee over de communicatie over VISI.

Heb jij ideeën over het beheer en de doorontwikkeling van VISI?

VISI gebruikers worden betrokken bij lopende projecten of nemen deel aan specifieke vergaderingen van de gebruikerscommissie om vragen verder uit te diepen. Meld je dan aan voor de gebruikerscommissie bij Stefan Brouwers, productmanager VISI.

Meld je aan
Word supporter van VISI

En draag bij aan het beheer en de doorontwikkeling van de standaard

Bijdrage voor beheer, nieuwe releases, de helpdesk

Om VISI toe te passen, heb je software nodig. Hiervoor heb je een licentieovereenkomst afgesloten met een leverancier. Aan het beheer van de VISI-standaard zijn echter ook kosten verbonden, die niet worden gedekt door de software-leverancier.

Voor een succesvolle standaard is goed beheer onmisbaar. Er is een beheerorganisatie nodig, die niet alleen de standaard beschikbaar stelt, maar ook onderhoudt. Ervaringen en suggesties worden verzameld en verwerkt in nieuwe releases. Daarnaast is er een helpdesk beschikbaar. Voor al deze aspecten worden kosten gemaakt.

Bescheiden bedrag

Om de beheerkosten te dekken, vragen we aan gebruikers van de VISI standaard een bijdrage. Deze beheerkosten houden we laag, omdat digiGO geen winstoogmerk heeft. Bovendien hoeven we de investeringskosten voor de ontwikkeling van VISI niet terug te verdienen.

Jouw bijdrage aan een goede standaard

Het enige doel is om VISI als standaard ván, vóór en mét de sector op een hoog niveau te houden. Verder wordt er op transparante wijze inzage gegeven in de inkomsten en uitgaven voor het beheer. Het bedrag dat je bijdraagt voor het beheer van VISI is afhankelijk van het aantal projecten binnen jouw bedrijf waarbij deze standaard wordt gebruikt. Zie hiervoor de onderstaande tabel.

De hoogte van de vrijwillige bijdrage in 2024 voor het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van de standaard  wordt nog bepaald.
De facturen voor deze bijdrage worden in september verstuurd.

 

 

 

Ik heb een vraag over de vrijwillige bijdrage Bekijk releasekalender