Privacy- en cookieverklaring digiGO

digiGO hecht veel waarde aan de bescherming van ieders privacy. We beschermen jouw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik. In deze verklaring leggen we uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Het doel van de Privacy- en Cookieverklaring van digiGO is om transparant te zijn over de verwerkingen die digiGO onderneemt met de persoonsgegevens buiten haar eigen organisatie. Deze verklaring kan in de loop van de tijd gewijzigd worden, bijvoorbeeld als de wet verandert of wij bepaalde verwerkingen toevoegen of beëindigen. De meest recente versie wordt telkens op onze website www.digigo.nu gepubliceerd en wij raden je aan deze regelmatig te raadplegen. Je vindt de verklaring via de button hieronder.

Mocht je over deze verklaring of over onze verwerking van jouw gegevens vragen hebben, dan kun je ons die stellen door een e-mail te sturen aan info@digigo.nu.