NL-SfB, één versie van de waarheid voor de bouw

NL-SfB is de meest gebruikte classificatie voor gebouwonderdelen. Bouw- en installatiebedrijven coderen met deze open standaard lagen en objecten in BIM en CAD-systemen, en gebruiken NL-SfB voor het ordenen en filteren van informatie van leveranciers.

Buildwise, Ketenstandaard en digiGO werken samen aan de NL-SfB

Buildwise, Ketenstandaard et digiGO travaillent ensemble sur le NL-SfB

Buildwise, het Belgische innovatiecentrum voor de bouw, Ketenstandaard Bouw en Techniek en digiGO slaan de handen ineen: voortaan werken deze drie organisaties samen aan het gebruik van de NL-SfB-standaard.

Buildwise, le centre d’innovation belge pour la construction, et les institutions de connaissances néerlandaises Ketenstandaard Bouw en Techniek et digiGO unissent leurs forces: ces trois organisations travailleront désormais ensemble en vue de favoriser l’utalisation d’une nouvelle version commune du NL-SfB.

Waarvoor wordt NL-SfB gebruikt?

NL-SfB wordt al jarenlang gebruikt om lagen en objecten te coderen in BIM en CAD-systemen en om informatie van leveranciers van bouwproducten te ordenen. Ook wordt de codering gebruikt in (NEN-)normen voor onder andere bouwkostenbegrotingen en conditiemeting van gebouwen en installaties.

Hoe kan ik de NL-SfB inzien? Comment puis-je consulter le NL-SfB ?

NL-SfB is nu ook beschikbaar als database. Deze is te raadplegen als viewer via https://nlsfb.ketenstandaard.nl/ met een Google of Microsoft account, of nadat er een account is aangemaakt via de website van Ketenstandaard.

Le système NL-SfB est désormais également disponible sous forme de base de données. Il peut être consulté via https://nlsfb.ketenstandaard.nl/ avec un compte Google ou Microsoft, ou après création d’un compte via le site Internet Ketenstandaard.

Ik heb een specifieke vraag over NL-SfB - J'ai une question spécifique

In Nederland kun je je vraag over de NL-SfB stellen aan Radboud Baayen, productmanager NL-SfB via nl-sfb@digigo.nu. Of bel het algemene nummer van digiGO: 085-1603340.

En Belgique, vous pouvez contacter Buildwise au 02 716 42 11 ou demander des conseils techniques aux ingénieurs via le formulaire de contact sur le site Buildwise: www.buildwise.be.

 

Over NL-SfB

Wat is NL-SfB?

NL-SfB is een classificatie van bouwdelen en installaties (‘elementen’ genoemd). In de bouw- en installatiebranche wordt deze standaard veel toegepast bij het ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen

Waarvoor gebruik je NL-SfB?

NL-SfB wordt al jarenlang gebruikt om lagen en objecten te coderen in BIM en CAD-systemen en om informatie van leveranciers van bouwproducten te ordenen. Ook wordt de codering gebruikt in (NEN-)normen voor onder andere bouwkostenbegrotingen en conditiemeting van gebouwen en installaties.

De basis voor een aantal NEN-normen, waar onder:

  • NEN 2699:2017 – Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken – Begripsomschrijvingen en indeling;
  • NEN 2574:1993 – Tekeningen in de bouw – Indeling van gegevens op tekeningen voor gebouwen;
  • NEN 2767-2:2017 – Conditiemeting van bouw- en installatie-delen gebouwen.

 

Tabellen

De NL-SfB is een classificatiemethodiek met vijf tabellen:

  • Tabel 0 – Ruimtelijke voorzieningen;
  • Tabel 1 – Functionele gebouwelementen;
  • Tabel 2 – Constructiemethoden;
  • Tabel 3 – Constructiemiddelen;
  • Tabel 4 – Activiteiten, kenmerken en eigenschappen.

In de praktijk wordt vrijwel alleen tabel 1 gebruikt; spreekt men in de bedrijfstak over NL-SfB, dan bedoelt men Tabel 1 – Functionele gebouwelementen.

 

Beheer NL-SfB

Radboud Baayen

De NL-SfB is ondergebracht bij digiGO. Deze stichting beheert open standaarden, samen met de betrokken kennisinstellingen.
De productmanager voor NL-SfB is Radboud Baayen.

Stuur een mail naar Radboud >

Lees meer over het beheer van NL-SfB >