Open standaarden

In de bouwsector zijn open standaarden essentieel. Ze vereenvoudigen het werk, bevorderen vlotte communicatie en stimuleren groei. Open standaarden zorgen ervoor dat diverse systemen naadloos samenwerken, waardoor de sector zich verder kan ontwikkelen.

Wat is een open standaard?

Een standaard is een verzameling centrale informatie- en procesafspraken, vastgelegd in een document. Wie in de bouw open standaarden toepast bij het werken met BIM, zorgt voor een uniforme structuur en eenheid in gegevens. Binnen een project, maar ook over projecten heen.

Met open standaarden voorkom je spraakverwarring, wissel je data soepel uit (dat noemen we ook wel interoperabiliteit) en vind je projectinformatie gemakkelijk terug. Met als ultiem resultaat een efficiënte, snelle, goedkope én innovatieve Nederlandse bouwsector.

Naar totaaloverzicht ICT standaarden

Wanneer is een standaard open?

Voor de definitie van open standaarden baseert het digiGO BIM Loket zich op BOMOS. Dat is het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden van Forum Standaardisatie. De criteria die zij hanteren vind je ook op deze pagina.

Waarom zou je open standaarden gebruiken in de bouw?

Met open standaarden stroomlijn je het werk, zorg je voor een optimale inzet van BIM, voorkom je spraakverwarring, wissel je data soepel uit en vind je projectinformatie gemakkelijk terug.

Ik heb een specifieke vraag over de open standaarden

Heb je een andere vraag over de open standaarden? Neem dan contact op met Henk Hutink, productmanager standaarden bij digiGO, via henk.hutink@digigo.nu of via het centrale digiGO telefoonnummer: 085-1603340.

digiGO is eigenaar van de volgende open standaarden

Beheer van de open standaarden

Open standaarden kunnen alleen goed blijven functioneren door juist beheer. Dit vraagt een zorgvuldig en transparant beheerproces, met een open besluitvorming. Heel kort samengevat betekent goed beheer van open standaarden dat een beheerder:

  • De werking geregeld checkt;
  • Standaarden waar nodig actualiseert en verbetert;
  • Bugs oplost en kleine gebruikerswensen meeneemt.

Mede met het oog op de hierboven geschetste transparantie, voeren we het beheer van onze standaarden uit volgens de BOMOS richtlijnen.

Wie beheert welke standaard?

Een deel van de open standaarden in ons palet is volledig in beheer bij digiGO. Het overige deel wordt extern beheerd, door relevante kennisinstituten waarmee we nauw samenwerken. Meer informatie over de verschillende standaarden waarvoor digiGO verantwoordelijk is lees je op deze site bij de specifieke standaarden.

Beheer NLCS

Beheer VISI

Beheer NL-SfB

Een samenhangend en dekkend geheel van breed gedragen en geïmplementeerde open standaarden voor de gehele sector. Dat is de ambitie van digiGO.

Benieuwd naar wat daarvoor nodig is en hoe digiGO hiernaartoe werkt? Dit lees je in “Visie en strategie 2024 – 2030 | Regio op Standaarden voor de Gebouwde omgeving”.

Vragen over het beheer van standaarden?

digiGO stichting beheert open standaarden, samen met de betrokken kennisinstellingen. Je kunt jouw algemene vragen over het beheer van de open standaarden stellen aan Henk Hutink, productmanager open standaarden.

Stuur een mail naar Henk >