Beheer ILS Ontwerp & Engineering

Opzet van de beheerorganisatie

De organisatie wordt gevormd door enthousiaste professionals, die vanuit verschillende groepen samenwerken. Namelijk, een beheercommissie, expertcommissie, toepassingscommissie en een klankbordgroep. Omdat alle leden van de organisatie zelf gebruikers zijn, is er geen aparte gebruikerscommissie opgezet.

De doelstellingen en leden

Het doel van de beheerorganisatie is; werken aan een wereld waarin informatie van modellen in de gebouwde omgeving uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is.

De structuur van de beheerorganisatie

Denk mee!

De ILS O&E is een levende richtlijn, waarin we andere marktinitiatieven kunnen adopteren. Bijvoorbeeld best practices uit gedetailleerde informatieleveringsspecificaties van elementkaarten. Zo blijven we de ILS O&E ontwikkelen. We werken toe naar ILS O&E 2.0. Die bevat meer data en maakt het mogelijk om afspraken visueel te maken, bijvoorbeeld door ze in de ruimtes in te tekenen.

Heb jij vragen over of goede suggesties voor de ILS Ontwerp & Engineering? Laat het ons weten!

Beheercommissie

De beheercommissie draagt bij aan de doelstelling van de ILS O&E. De beheercommissie kijkt voortdurend naar de ontwikkelingen binnen en buiten de ILS O&E en stuurt deze in de lijn van de doelstelling, binnen de leidende principes.

 • Timothy Lievendag, voorzitter (BAM)
 • Mitchell de Ruiter, productmanager (BAM)
 • Oeds de Meer (SBB Ontwikkelen en Bouwen)
 • Stefan van Dijk (Rollecate)
 • Gijs van Beers (Hoppenbrouwers)

 

Expertcommissie

De leden van de Expertcommissie letten op de eenduidigheid van de afspraken zelf en op eenduidig gebruik ervan.

 • John Mosterd, voorzitter (Klous + Brandjes BouwAdvies en Architecten)
 • Daniel Gijsbers, productmanager (DAQS.IO)
 • Mathijs Dekker (Smit’s Bouwbedrijf)
 • Hans Hendriks (deBIMspecialist)
 • Thomas Orre (BIM Creators BV)
 • Marcel Reitsema (Rottinghuis Aannemingsbedrijf)
 • Martin Dalenberg (MVSA Architects)

 

Toepassingscommissie

De Toepassingscommissie werkt aan vereenvoudiging van het gebruik van de ILS O&E binnen de verschillende softwarepakketten en binnen de projecten, d.m.v. ondersteunende documenten en/of activiteiten.

 • Edwin de Graaf, voorzitter (Trebbe)
 • Bas van Berkum, productmanager (CAD & Company)
 • Jarno Teela (BIM4ALL)
 • Christiaan de Wit (RoosRos Architecten)
 • Maarten Lubbers (Pieters Bouwtechniek)
 • Mark van Gurp (BURO BIM)
 • Mark Wiefferink (Lucassen bouwconstructies)
 • Max Both (Rijnboutt Architecten)

 

Klankbordgroep

De Klankbordgroep ziet toe op updates, wijzigingen, richting en besluiten van de Beheercommissie, zowel inhoudelijk als strategisch. En op de toekomstbestendigheid en markgedragenheid van de ILS O&E.

 • Corné de Mooij, voorzitter (Ouwehand Bouwen en Ontwikkelen)
 • Remco Lobé, (tijdelijk) productmanager (Boskalis)
 • Edward Groenendaal (@BIM)
 • Bart Jeurissen (VAN AKEN CAE)
 • Jeroen Mackaij (SPIE)
 • Bianca Poelman (ABT)
 • Abe Reurings (Gemeente Rotterdam)
 • Jeffrey Truijens (VDNDP)
 • Casimir Slui (FORMHET)
 • Wilfred Boogerd (Plegt-Vos)
 • Tjardo Meinsma (1BIM)