Beheer NL-SfB

De NL-SfB is ondergebracht bij digiGO. Het dagelijkse beheer van de standaard ligt bij Stichting Ketenstandaard.

Beheerorganisatie NL-SfB

Beheercommissie NL-SfB

De Beheercommissie NL-SfB ontwikkelt het jaarplan voor NL-SfB en behandelt voorstellen van de Expertcommissie.

Expertcommissie NL-SfB

De Expertcommissie NL-SfB werkt technische vragen van de Beheercommissie uit en legt deze vervolgens voor.

Gebruikerscommissie NL-SfB

Gezien het brede gebruik van NL-SfB wordt niet gewerkt met een vaste Gebruikerscommissie. NL-SfB mobiliseert de Gebruikers via een Gebruikersplatform.

Meepraten over NL-SfB?

Meld je dan aan op het gebruikersplatform. Bij de ontwikkeling van de NL-SfB database vragen wij gebruikers om input te leveren en vragen te stellen via een gebruikersplatform.

Meld je aan op het NL-SfB Gebruikersplatform

Productmanager NL-SfB

Radboud Baayen

De NL-SfB standaard is eigendom van digiGO. Het dagelijkse beheer van de standaard wordt uitgevoerd door Stichting Ketenstandaard.

De coördinatie ligt bij productmanager Radboud Baayen. Radboud is te bereiken via nl-sfb@digigo.nu of het centrale digiGO telefoonnummer: 085-1603340.