Geen nieuwe standaard - wel dezelfde taal

Opdrachtgever, opdrachtnemer, leverancier en onderaannemer in de infrastructuur beschikken met de BIM Basis Infra over een gemeenschappelijke taal voor 3D-modelleren. Deze richtlijn geeft antwoord op de vraag: hoe gaan we digitale informatie in de infra gestructureerd en eenduidig uitwisselen? 

Met BIM basis Infra zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van modellen, denk daarbij aan bestandsnamen en type CAD-bestanden (zoals .dwg). Maar ook welk geografisch coördinatenstelsel wordt gebruikt om een brug of weg te positioneren, zodat alle modellen op elkaar passen. Daarnaast leggen we vast welke informatie we toevoegen aan 3D-modellen, denk hierbij aan gebruikt materiaal (zoals beton of asfalt). 

Overtuigd? Sluit jouw bedrijf aan! Vul het deelnameformulier in en stuur jullie logo op

Klik op een tegel voor meer informatie