Hoofdstuk 3.5 Naamgeving (Objecten/Elementen)

Toelichting

Herkenbaarheid van objecten en elementen in een model is erg belangrijk. Dit geldt als je een model aan het bekijken bent in 3D en de eigenschappen van een element opvraagt. Maar misschien geldt het nog wel meer als je met de informatie uit een model gaat werken. Want in laatstgenoemde situatie heb je namelijk geen visuele component meer, die helpt in de herkenbaarheid van het object. Daarom is  het erg belangrijk dat je de elementen in een 3D-model voorziet van een logische naam (én metadata als dat mogelijk is!).

Toepassing

Het toepassen van een logische naam is in vrijwel alle modelleerpakketten eenvoudig te doen. Zo voorkom je namen in een model zoals “Solid1, Solid2, etc..” Gaat het bijvoorbeeld om een poer, zet dan tenminste “poer” in de naam. Zo is het dit onderdeel van het model bij o.a. stukslijsten direct te herkennen.

Je belangrijkste doel is dingen voorzien van zinvolle (logische) naam, voor de herkenbaarheid en begrijpelijkheid. Het is namelijk prettig wanneer je direct aan een naam kunt zien over wat voor een object of element het gaat.

Voorbeeld 1

Gebruik in plaats van StructuralFoundation1 -> Fundatie_Poer. Staat de software dit niet toe, probeer dan via de metadata een duidelijke benaming mee te geven.

Optioneel

Optioneel kun je hier nog uitgebreider mee omgaan, door metadata (informatie die als element-eigenschap wordt meegenomen) mee te nemen in de naamgeving. Zo kun je bijvoorbeeld een typenummer of locatiecode in de naam meenemen.

Voorbeeld 2

Gebruik bijvoorbeeld “Poer_As_A-3”. Daarmee geef je niet alleen aan dat dit een Poer betreft, maar ook dat deze zich op het snijpunt tussen as A en as 3 bevindt. Maar als de gebruikte software het toestaat adviseren wij informatie omtrent locatie e.d. (zoals As A-3) zoveel mogelijk in de metadata op te nemen, en niet in de naam van het element.