Hoofdstuk 3.8 Objecten voorzien van correct materiaal

Toelichting

Modelleren we iets in een 3D-model, dan betreft dit in de meeste gevallen een fysiek object. Slechts een klein deel omvat hulp- of context-objecten. Denk aan een werkgrens of een profiel van vrije ruimte.

Als je alle gemodelleerde objecten voorziet van een materiaal, dan worden ze begrijpelijker voor degene die ernaar kijkt. Dit is ook belangrijk voor het gebruik van een model verderop in de keten die betrokken is bij het project.

  • Gebruik je een model bijvoorbeeld voor visualisaties of het uitrekenen van materiaalhoeveelheden, dan is het voor de herkenbaarheid en traceerbaarheid belangrijk, dat je bij de objecten aangeeft welke materialen worden gebruikt.
  • Binnen de sector zien we verschillende initiatieven die samenhangen met materiaalgebruik, bijvoorbeeld wanneer er een materiaalpaspoort wordt opgesteld. Dit soort initiatieven heeft ook baat bij een aanduiding van het materiaalgebruik.

 

Zorg tenslotte bij het aanduiden van materialen voor een logische, begrijpbare naamgeving, die (waar mogelijk) aansluit bij de daadwerkelijke materialen.

Toepassing

  • Heeft de software zelf al een metadata veld/parameter/andere standaard functie voor het toekennen van materialen aan objecten? Gebruik die dan bij voorkeur.
  • Beschikt de gebruikte software hier niet over? Kijk dan of je als alternatief metadata op kunt nemen bij elementen en objecten.
  • Vermeldt bij alle objecten consequent een materiaal, zodat deze gegevens ook verderop in de keten gebruikt kunnen worden.
  • Geeft materiaalbenamingen gestructureerd vorm. Voor samengestelde componenten die niet te scheiden zijn in individuele objecten, omschrijf je het meest bepalende materiaal. Is geen van de materialen meest bepalend, dan volstaat de beschrijving ‘samengesteld’.