3.7 Objecten voorzien van status

Toelichting

Bij het ontwerpen van een infraproject is het van belang dat je weet of een object Nieuw (N), Bestaand (B), Tijdelijk (T) of Vervallen (V) is. Daarnaast kan een reeds uitgevoerd werk ook aangepast worden.  In dat geval krijgt het as-built ontwerp een revisie (R). Dit zijn de statussen, die omschreven worden in paragraaf 5.1.1 van de NLCS. Het toepassen van de status revisie (R) zien we momenteel als optioneel, omdat het niet altijd voor de hand ligt dat je een al aangeduide status aanpast gedurende het project.

Toepassing

De NLCS omschrijft hoe je de status toevoegt aan de lagenbenaming. Aangezien niet alle BIM-ontwerppakketten werken met lagenstructuren, kun je het kenmerk ‘status’ met metadata aan het object koppelen. Zo kun je filteren op de status en kan duidelijk in beeld worden gebracht wat er met het object gebeuren moet.

Optioneel

Het ontwerp kan ook een bepaalde status hebben, dit noemen wij dan de ‘ontwerpstatus’. Deze kan de volgende waarde hebben: Concept (C), Definitief (D) of Voor Uitvoering (VU).

De ontwikkelingen op het gebied van de ISO 19650 kun je implementeren in de Ontwerpstatus. Op dit moment is dit niet een vereiste als je wilt werken volgens de BIM Basis Infra. Maak bespreekbaar op je project hoe jullie hier mee omgaan.