2. Bestandsuitwisseling

Op basis van kennis en ervaringen uit de praktijk is gebleken dat er een grote gemeenschappelijke deler is. Er wordt niets nieuws ontwikkeld, maar iedereen wisselt informatie uit met de vastgelegde uitwisselformaten in een matrix.

Toelichting

Binnen de infra sector gebruiken we verschillende softwarepakketten. Enkele voorbeelden van veelgebruikte pakketten zijn Revit, OpenRoads, Civil3D, Inventor en Allplan. Het gebruikte softwarepakket is vaak afhankelijk van de ontwerpende discipline. Voor een goede integrale samenwerking is uitwisseling en onderlinge afstemming essentieel.

Toepassing

Een project bestaat doorgaans uit meerdere aspectmodellen, opgedeeld per discipline en/of bouwdeel. Binnen één discipline kunnen er meerdere aspectmodellen bestaan (bijvoorbeeld per bouwdeel/etc.). Spreek daarom af welk deel van het model je exporteert. Denk ook aan de naamgeving van de bestanden die je met elkaar uitwisselt. Zie hoofdstuk 3.1 voor toelichting hierop.

Uitwisselmatrix formats

Binnen de infra sector bestaat de wens om met één uniform uitwisselformat te gaan werken: IFC. Een wens die helaas op het moment van dit schrijven nog niet wordt ondersteund door alle veelgebruikte softwarepakketten in deze sector.

Voorlopig raden de opstellers van de BIM basis Infra jou aan de uitwisselmatrix (Matrix uitwisselformaten v1.1 | pdf) te gebruiken. Deze vind je ook terug op de website van het BIM Loket, bij de informatie over de BIM basis infra.

Meer over de uitwisselmatrix

Deze matrix is met de visie van modelcoördinatie in het achterhoofd opgesteld. Ook zijn niet alle softwarepakketten erin opgenomen. Stem dus ALTIJD onderling af HOE en WAT je gaat uitwisselen. Overleg ook ALTIJD op je projecten of er mogelijk een slimmer of beter format is voor de beoogde toepassing. Wissel daarbij zoveel mogelijk de originele (native) modellen uit met elkaar, als de ontvanger dit kan gebruiken. Zo voorkom je mogelijk dataverlies door exports.

Tips

  • Kijk bij uitwisseling ook eens naar de verschillende standaarden die op de BIM Loket-site beschreven staan, en bespreek dit met de ontvangende partij.
  • Overleg op de projecten of, en hoe er gebruik wordt gemaakt van Document Management Systemen (DMS) zoals Bim360, BimPlus, Sharepoint, etc. Vaak bieden deze platformen goede mogelijkheden om uit te wisselen, en zijn platformen zoals WeTransfer niet nodig als tussenstap.