3.10 Doublures en doorsnijdingen

Toelichting

De kwaliteit van het model is belangrijk voor de betrouwbaarheid van de informatie-uitwisseling. Doublures en doorsnijdingen zijn belangrijke onderwerpen, die zekerheid geven over de waarde van bijvoorbeeld hoeveelheden.?

Er is sprake van een doublure als hetzelfde object op dezelfde locatie én binnen hetzelfde aspectmodel vaker voorkomt.

Belangrijke aandachtspunten:

  • Doublures zijn nooit toegestaan, aangezien daardoor andere analyses als hoeveelheden-extractie en planningssimulaties niet meer kloppen.
  • In principe zijn doorsnijdingen niet toegestaan als die van invloed zijn op de afstemming met andere aspectmodellen of de maakbaarheid in de praktijk.
  • Overleg met alle betrokken partijen om verwachtingen omtrent doorsnijdingen af te stemmen! Het aantal acceptabele doorsnijdingen hangt af van het soort aspectmodel en natuurlijk van het moment waarop je de informatie deelt.
  • Baken de scope tussen verschillende ontwerppartijen duidelijk af en leg deze vast. Zo voorkom je dat eenzelfde onderdeel mogelijk door twee of meer (ontwerp)disciplines wordt uitgewerkt. Zorg er voor dat elk object maar één eigenaar heeft. Zo voorkom je al veel dubbelingen!