4.3 Coördinatenstelsel

Definitie:

Wijze waarop de punten in de puntenwolk op een plaats worden gezet.

Afspraak:

  • Puntenwolken worden op RD-coördinaten geplaatst (het nationale coördinatensysteem in Nederland) en ten opzichte van NAP. Vooraf wordt afgesproken hoe dit wordt gedaan.

Toelichting:

  • Het is belangrijk af te spreken hoe het project in RD-NAP wordt geplaatst omdat dit impact kan hebben op de kwaliteit. Vaak is dit op basis van GPS, maar het kan ook op basis van een geijkte meetbout. Op de meeste locaties is GPS beschikbaar en kunnen de coördinaten en plaatsaanduidingen van vaste meetpunten zoals meetbouten eenvoudig worden afgestemd.
  • De hoogte (peilmaat) van dit punt dient in de praktijk ook gevonden te kunnen worden, let hierbij op dat dit afgestemd is op een vast onderdeel dat niet gesloopt/afgewerkt wordt. Zorg in ieder geval dat dit punt tijdens de gehele bouwperiode bereikbaar blijft omdat dit ook weer gebruikt kan worden voor eventuele vervolgmetingen (of uitzetten)

Uitzondering:

  • Bij projecten waar de BIM basis ILS van toepassing is (veelal in de bouw) dienen de IFC modellen op dezelfde locatie te staan volgens een lokaal stelsel dat leidend is. In deze gevallen worden de puntenwolken aangeleverd volgens het lokale stelsel én wordt een translatie en rotatie meegeleverd om de afwijking van het RD-NAP te zien én de puntenwolk voor hergebruik juist op RD-NAP te kunnen plaatsen.
  • Voor inzicht op werkelijke lengten in de bouw kan het met het oog op nauwkeurigheid nodig zijn om af te wijken van werken in RD-NAP.
  • De puntenwolk kan ook in twee coördinatenstelsels geleverd worden (zowel in RD-NAP als volgens lokaal stelsel). Maak specifieke afspraken met de inwinnende partij als dit gewenst is.