3.3 Kwaliteitsrapportage bij puntenwolk

Definitie:

Rapportage bij de geleverde puntenwolk waarin kwaliteitsaspecten (proces en product) staan omschreven. Een dergelijke kwaliteitsrapportage is essentieel om geschiktheid voor (her)gebruik te beoordelen.

Afspraak:

De inwinnende partij biedt bij de geleverde puntenwolk en afgeleide informatieproducten een kwaliteitsrapportage waarin omschreven wordt:

  • wat het doel van de ingewonnen puntenwolk is;
  • hoe het product tot stand is gekomen (omschrijving proces en gebruikte middelen);
  • wat de kwaliteitskenmerken van het product zijn (bewijs van voldoen aan óf vermelden van afwijkingen op deze basis afspraken);
  • welke beperkingen aan het gebruik gelden (zoals beperkte nauwkeurigheid)
  • hoe kwaliteitscontrole is uitgevoerd (zoals doorsneden, tweede metingen ter verificatie).

Hierbij sluiten het detailniveau en de diepgang van de kwaliteitsrapportage aan bij beoogd (her)gebruik.

Toelichting:

  • welke (mix van) apparatuur of inwintechnieken is gebruikt (fotogrammetrisch en/of lidar) en welke kwaliteit verwacht de inwinnende partij regulier te halen;
  • welke bijzonderheden waren van toepassing bij de inwinning, zoals het seizoen én de hoogte van het gras;
  • welke nabewerkingen hebben plaats gevonden zoals de gebruikte RD-NAP translatie set;
  • geef aan hoe de puntenwolk meetkundig geverifieerd is en op welke locaties / uitzonderingen van kwaliteit zijn verwacht.

De Basis ILS Puntenwolk schrijft geen specifieke verificatiemethoden voor. Deze zijn namelijk al snel specifiek bij de gekozen techniek en/of beoogde toepassing.