3.1 Tools uitvragende partij

Definitie:

Softwareapplicaties stellen vaak randvoorwaarden aan de te gebruiken puntenwolken. Om verrassingen in gebruik te voorkomen en vooraf rekening te kunnen houden met nodige nabewerkingen is het relevant inzicht te hebben in welke applicaties uitvragende partij verwacht te gebruiken.

Afspraak:

Geef aan de inmetende partij aan welke applicaties gebruikt worden. Doe dit voor het modelleren/tekenen, analyseren/presenteren, én beheren/ontsluiting van de puntenwolk.

Toelichting:

De inmetende partij heeft vaak ervaring met beperkingen van regulier gebruikte applicaties.

Veelgebruikte applicaties in combinatie met puntenwolken zijn:

Modelleer- & tekenpakket: AutoCAD; Civil3D; Inventor; Revit; Plant3D; ArchiCAD, Solid Works, Vectorworks, Tekla.

Analyse- & Presentatie tools: Autodesk Recap; Esri GIS Applicatie; QGIS; Terrasolid, Cintoo Cloud.

Puntenwolkbeheer & ontsluiting: Leica Truview; Cintoo Cloud; Pix4D; Documentbeheersysteem (DMS) zoals SharePoint, Dropbox.