3. Hoe we informatie willen gaan gebruiken

Veelal wordt een informatieproduct ingekocht en is de puntenwolk het tussenproduct waaruit diverse eindproducten worden afgeleid. Steeds vaker wordt ook een puntenwolk als eindproduct uitgevraagd.

Voor grip op het gehele proces is het belangrijk voor de inwinnende partij om te weten hoe de eindgebruiker informatie wil gaan gebruiken. Dat begint met een inventarisatie van beoogde softwarepakketten.