4.5 Relatieve Nauwkeurigheid (ook wel: relatieve accuratie)

Definitie:

De relatieve nauwkeurigheid is de nauwkeurigheid ten opzichte van naastgelegen meetpunten (uit dezelfde meting).

Afspraak:

Bepaal in overleg met de inwinnende partij de benodigde (en haalbare) relatieve nauwkeurigheid.

Toelichting:

  • Bij iedere nauwkeurigheid hoort een andere (combinatie van) inwinmethoden. Het is belangrijk dat in gesprek specifiek wordt aangegeven welke specifieke objecten of locaties aanvullende eisen kennen.
  • Uitzonderingen en aandachtspunten vooraf omschrijven op een locatietekening óf plattegrond is een praktische manier om afspraken over kwaliteit specifiek te maken. Bijvoorbeeld door vooraf aan te geven waar afwijkingen worden geaccepteerd.
  • In de praktijk worden soms onrealistische getallen gevraagd zoals 1 mm nauwkeurigheid projectbreed. Dat is vaak niet haalbaar.
  • Afhankelijk van jaargetijde en het gemaaid/gesnoeid zijn van vegetatie kan de haalbare nauwkeurigheid in de buurt van vegetatie sterk verschillen. Ga hierover in overleg.
  • Reflectie van onder meer glas-, en wateroppervlak hebben invloed op de haalbare nauwkeurigheid. Ga hiervoor in overleg.