4.6 Absolute Nauwkeurigheid

Definitie:

De nauwkeurigheid ten opzichte van het referentiesysteem (bijv. RD en NAP).

Afspraak:

Bepaal in overleg met de inwinnende partij de benodigde (en haalbare) absolute nauwkeurigheid.

Toelichting:

  • Omdat geografische coördinaten (in Nederland RD) niet exact overeenkomen met de werkelijke positie buiten is dit kenmerk opgenomen.
  • Benodigde absolute nauwkeurigheid bepaalt hoe de ingewonnen puntenwolk op coördinaten te plaatsen.
  • Bij een toepassing waar een langwerpig bouwwerk of constructie maatvast moet worden ingewonnen kan het praktisch zinvol zijn om een puntenwolk op RD-NAP geleverd te krijgen én voor nauwkeurig meten een puntenwolk op lokaal stelsel.