4.7 Resolutie (ook wel puntdichtheid)

Definitie:

Resolutie is het aantal meetpunten op een bepaald oppervlak. In de praktijk de gemiddelde tussenafstand tussen twee punten in de puntenwolk. Het bepaalt het detailniveau van de puntenwolk én de hoeveelheid informatie.

Afspraak:

Bepaal in overleg met de inwinnende partij de benodigde (en haalbare) resolutie

Toelichting:

  • Meer meetpunten is niet altijd beter; integendeel zelfs. De beste meting is vooral afhankelijk van de gebruikte inwinmethode en -techniek. Een hogere resolutie zorgt voor een hoger detailniveau van de puntenwolk en een grotere hoeveelheid informatie (omvang). Een hogere resolutie is dan ook niet altijd beter. Niet alleen is een zwaardere puntenwolk moeilijker te bewerken, een hoge resolutie kan ten koste gaan van de betrouwbaarheid van het individuele meetpunt én het kan de meettijd aanzienlijk verlengen bij terrestrisch scannen. Eén kwalitatief hoogwaardig meetpunt op dezelfde plaats is dan ook waardevoller dan 10 meetpunten van iets mindere kwaliteit.
  • Nabewerking met software is vaak mogelijk om te komen tot een geschikte resolutie. Zie ook “beperken bestandsgrootte”. Ter illustratie: de AHN4 heeft een puntdichtheid van ongeveer 10-14 punten per vierkante meter. Ten behoeve van het opstellen van een model bestaande situatie van een gebouw kan aan resoluties van 5mm tot 20 mm worden gedacht.