4.8 Plakdikte

Definitie:

Mate van afwijking van afzonderlijke punten binnen een steekproef van de puntenwolk van de “echte” waarde.

Afspraak:

Bepaal in overleg met de inwinnende partij de benodigde (en haalbare) plakdikte.

Toelichting:

  • De plakdikte is duidelijk zichtbaar in een puntenwolk, wanneer naar een vlak in zijaanzicht wordt gekeken. Het vlak ziet er uit als een “sandwich” van pixels in plaats van een perfecte lijn. De plakdikte hangt voornamelijk af van de afstand tot het object en de reflectie van het oppervlak van het object. Een helder object dicht bij de 3D-laserscanner wordt gemeten met minder plakdikte dan een donker object dat ver weg is.
  • Afhankelijk van de gebruikte techniek en -inwinmethode is sprake van meer of minder plakdikte. De plakdikte kan bijvoorbeeld bij een mobiele meting variëren van 1 cm tot 4 cm, terwijl bij een statische meting de plakdikte varieert van circa 1 mm tot 2cm.