4.9 Dekking

Definitie:

Mate waarin de puntenwolk een ruimte geheel omvat.

Afspraak:

Bepaal in overleg met de inwinnende partij de benodigde (en haalbare) dekking. Spreek waar nodig uitzonderingslocaties af waar de puntenwolk niet dekkend hoeft te zijn.

Toelichting:

  • Om een zo volledige mogelijke dekking te krijgen is het nodig om meerdere ‘scans’ te maken uit verschillende posities. Denk bijvoorbeeld aan de zichtbare diepte van kozijnen (negkant) in een monumentaal pand. Of denk bij het inwinnen met een drone aan een opname van niet enkel de bovenkant, maar ook de zij- en onderkant van een constructie zodat alle zichtbare delen juist in beeld worden gebracht en er geen “gaten” vallen in de uiteindelijke puntenwolk.