Wat is het digitaal stelsel?

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) biedt een set van uniforme afspraken, die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de ontwerp-, bouw- & technieksector.

Gemakkelijk en veilig data delen

De data die partijen in de sector nodig hebben om efficiënter en duurzamer te opereren, zijn vaak elders in de keten al beschikbaar. Maar als zij die data willen gebruiken, wacht hen veelal een tijdrovend en kostbaar proces. Wat als zij met een paar klikken alle data van een gebouw, de materialen en componenten die erin verwerkt zijn, onder handbereik hebben? Of als zij net zo snel inzage krijgen in wie voor welke klus is gecertificeerd? Het kan straks met het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. Bekijk het afsprakenstelsel via de button hieronder.

Naar het afsprakenstelsel

Waarom heeft de gebouwde omgeving een digitaal stelsel nodig?

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving schept de randvoorwaarden en dient als fundament voor makkelijke, betrouwbare en veilige data-uitwisseling in de gebouwde omgeving. Zo kunnen ketenpartners hun digitale samenwerking onderling verbeteren en efficiënter en duurzamer werken.

Hoe wordt het digitaal stelsel gerealiseerd?

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving wordt gerealiseerd gedurende de looptijd van het gelijknamige programma. Diverse DSGO teams dragen hier aan bij. Meer hierover lees je op de pagina ‘Zo bouwen we het DSGO’. De uitvoering van het programma wordt gedaan door de DSGO Programmaorganisatie.

Kan ik bijdragen aan het afsprakenstelsel?

Jazeker! Wil je een concreet probleem oplossen door met ketenpartners data te delen? Dan kunnen we jou wellicht gebruiken voor de adoptie van het DSGO in de praktijk, via de realisatie van een usecase. Daarnaast zoeken we partijen die data via een datadienst volgens de DSGO afspraken beschikbaar willen maken voor de keten. Weten hoe je dit aanpakt? Lees dan de pagina Datadienstaanbieder in 5 stappen.

Het DSGO: afspraken én bijbehorende voorzieningen

Het DSGO bestaat uit een set uniforme afspraken, het afsprakenstelsel dat wordt ontwikkeld tijdens de looptijd van het DSGO-programma, en bijbehorende DSGO voorzieningen. Het afsprakenstelsel dat zo wordt ontwikkeld, maakt federatief data delen tussen ketenpartners mogelijk. Gedurende de looptijd van het programma (januari 2022 t/m juni 2024) wordt een eerste operationele versie van het DSGO ontworpen en geïmplementeerd, en overgedragen aan een beheerorganisatie.

Wat is een federatief ecosysteem voor datadelen?

Een federatief ecosysteem voor datadelen stelt deelnemende partijen in staat om data vanuit de bron beschikbaar te stellen aan andere deelnemende partijen met datadiensten. Het federatief ecosysteem van deelnemers vormt samen met gemeenschappelijke voorzieningen een netwerk. Daarbinnen kunnen ketenpartners (met de juiste autorisatie) data delen. Zo krijgen ketenpartners verantwoord actueel inzicht in data. Deelnemers aan het federatief ecosysteem hebben inspraak in de governance, georganiseerd via de beheerorganisatie van het DSGO.

Wat levert het DSGO op?

Dankzij de set van afspraken hoeven organisaties niet steeds opnieuw zelf afspraken te maken over de toegang tot data. Dat bespaart hen tijd en geld. Bovendien waarborgt het DSGO het gebruik van data. Uitgangspunt bij de afspraken is namelijk dat data-eigenaren te allen tijde de controle houden over hun eigen data.

Het DSGO draagt daarmee bij aan 6 belangrijke vraagstukken:

  • Efficiëntere bouwlogistiek
  • Efficiëntere werkzaamheden bouwplaats en werkplaats
  • Efficiënter hergebruik bouwmateriaal en duurzamere bouw
  • Beter inzicht in gebruikte materialen en bouwkwaliteit van bestaande bouwwerken
  • Betere asset management en dichterbij brengen van voorspelbaar onderhoud
  • Verhoging productiviteit in samenwerking bevoegd gezag, opdrachtgevers en opdrachtnemers

Praktijkvoorbeelden om te toetsen

Natuurlijk moet iedereen straks gemakkelijk, snel en veilig aan de slag kunnen met het DSGO. Om dit te bereiken moet er in de praktijk getoetst worden. Daar is een aantal partijen in de markt al mee gestart. Hieronder zie je welke Usecases er zijn. Usecase 1: Veilig en eenvoudig je productdatadelen Usecase 2: Digitaal ondersteunend toetsen van vergunningsaanvragen met 3D BIM modellen Usecase 3: Minder uitstoot op de bouwplaats Usecase 4: Digitaal toetsen van BIM-modellen voor indienden notariële splitsingsakte

Naar de praktijkvoorbeelden

Hoe is het DSGO programma ontstaan?

De komende jaren staat de gebouwde omgeving voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Denk daarbij aan de klimaatopgave (verduurzamen woningvoorraad, circulaire-economie, hoogwaterbescherming, hittestress), het oplossen van de woningnood (verdichten, nieuwbouw), de grote onderhouds- en vervangingsoperatie van onze infrastructuur en zeker niet op de laatste plaats de stikstofproblematiek.

Het realiseren van de genoemde opgaven vereist betere samenwerking, nieuwe toepassingen en het daartoe delen van data tussen ketenpartners in de gebouwde omgeving. Hier werken we in digiGO verband aan. Om te werken aan gemakkelijk en veilig delen van data in de gehele keten is onder de paraplu van digiGO in 2021 het programma Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) gestart.

Vragen of ideeën? Mail het DSGO-team

Wil je contact leggen met een van DSGO teamleden? Bijvoorbeeld omdat je al werkt aan een digitaliseringstraject waarmee je wilt bijdragen aan het DSGO? Gebruik dan onderstaande button.

Neem contact op