Hieronder vind je een overzicht van nog lopende en al uitgevoerde digiGO Versnellingsprojecten. Wil je een nieuwe samenwerking rond digitalisering aangaan? Ga dan naar onze digiDeals pagina.

Naar digiDeals

3D GeoBIM

In de bouw groeit de behoefte om actuele (3D) informatie van de omgeving mee te nemen in het BIM-proces. Een logische gedachte, want 3D-Geo-data zijn steeds meer voorhanden. Maar deze sluiten niet zomaar aan op 3D-data in een BIM. In de praktijk stuit je hierbij op drempels. Daarom willen de initiatiefnemers van dit versnellingsproject een brug slaan tussen de wereld van 3D-Geo-data en die van de praktisch toepasbare 3D-BIM in de bouwsector.

Onderzoek beschikbaarheid duurzame data

Hoe zorgen we dat data over de duurzaamheid van bouwproducten beter beschikbaar komt? Samen met platform Shopping Tomorrow deed digiGO onderzoek naar het antwoord op deze vraag.

Model Kwaliteitsbeheersing gebouwde omgeving

Het beheersen van de informatiestroom tijdens de gehele levenscyclus van een bouwwerk.

Digitaliseringsplatform(en) renovatie- en verduurzamingsketen

Dit project moet leiden tot ontwikkeling van een of meerdere aanbiedersplatformen, waarmee de transactiekosten en proceskosten van partijen met goede verduurzamingsproposities fors kunnen worden verlaagd.

Digiproef – Guidelines voor informatieuitwisseling

Met een praktijktoets bepalen welke informatie- en systeemconfiguratie je nodig hebt, om de uitwisseling van geometrie en data te vereenvoudigen tussen partijen in de bouwketen.

Nationale BIM monitor

Inzicht in de effecten van alle inspanningen die partijen in de sector verrichten om BIM te implementeren.

Kernmodel CB-NL

Het ontwikkelen van een nieuw kernmodel voor CB-NL gebaseerd op de NEN2660.

Integreren van IMBOR en NEN 2767 'Conditiemeting' decompositie

Het afstemmen van het informatiemodel voor objectdecompositie, zodat eigenaars van grotere assets gemakkelijk en foutloos informatie kunnen uitwisselen in de bouw- en beheerketen.

Workflow sparingscoördinatie

Het ontwikkelen van een gecodeerde, digitale werkwijze voor van sparingen voor installaties. Zo worden onnodige faalkosten voorkomen en blijft de grip op het proces behouden. Dit project is inmiddels voorgezet als digiGO broedplaats.

Naar een geïntegreerde MPG-berekening in het ontwerpproces

De Nationale Milieudatabase (NMD) maakt de meerwaarde van circulair bouwen helder. In dit project wordt onderzocht hoe de informatie in de NMD aan kan sluiten op bestaande standaarden, zodat deze kan worden gebruikt in de ontwerpfase.

Standaardisatie digitale ketensamenwerking Netbeheer

Draag jij al bij aan het versnellen van het uitwisselen van informatie tussen o.a. netbeheerders, gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers?

ILS Configurator

Minder administratieve lasten door kennis en ervaring op te doen met uniformiteit in identificatie, en het digitaal doorgeven van data van bron naar toepassing. Dat was het doel van dit project. Inmiddels is dit project uitgemond in de ontwikkeling en lancering van de ILS Configurator. Deze wordt nu doorontwikkeld als digiDeal.

Digimeten en weten van circulariteit

Hoe circulair is een bouwwerk eigenlijk? In dit project wordt een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde, methode ontwikkeld om circulariteit te meten.

BuildingSMART professional certification

Een nationaal kader voor de ontwikkeling van opleidingen en cursussen met consistente sleutelbegrippen, concepten en processen rondom BIM-modelleren.

Onderzoek omarming nieuwe technologieën door architecten

Kwalitatief vervolgonderzoek naar de kansen, drijfveren en barrières voor architectenbureaus en ontwerpende ingenieurs: in hoeverre kunnen zij digitalisering strategischer inzetten voor hun bureau?

Open UOB (Uniforme Objecten Bibliotheek)

Je slagkracht vergroten en foutloos bouwen, doordat je vanuit gedeelde informatie en inzicht kunt samenwerken. Daarin voorziet het open platform UOB. Dit maakt een feilloze uitwisseling van BIM 3D-objecten mogelijk voor alle partijen in de bouwketen, en je kunt direct aanhaken.

Digitaal vastgoed RVB - afgerond

Waar hangen de brandhaspels? Als vastgoedbeheerder altijd de meest actuele informatie over je gehele vastgoedportefeuille kunnen raadplegen, in 3D en 24 uur per dag. Zodat je zo efficiënt mogelijk kunt plannen en uitvoeren. Dat beoogde dit pilottraject van het Rijksvastgoedbedrijf.

IoT en standaardisatie toeleveringsketen

Storingen voorspellen en daarmee uitval van apparaten voorkomen, door standaardisatie van data en informatie. Dat is het doel van dit project. Zo versnel je zogenoemd predictive maintenance, vergroot je je service aan opdrachtgevers en particulieren, én het levert forse besparingen op.

Traceable bouwen en installeren

Minder administratieve lasten door kennis en ervaring op te doen met uniformiteit in identificatie, en het digitaal doorgeven van data van bron naar toepassing. Dat is het doel van dit project.

Digital Experience Center(s) Gebouwde Omgeving

Onderzoek naar de opzet van een Digital Experience Center Gebouwde Omgeving, dat de interne adoptie en zichtbaarheid van digitale keteninnovaties, projecten van digiGO en andere partijen vergroot en versnelt. Dit onderzoek is afgerond en inmiddels is er een digiGO Programma Digital Experience Center.

GWW-OTL kennisdelingsplatform

Dit platform moet landelijke coördinatie van het delen van GWW-kennis en ontwikkelingen mogelijk maken. Zodat data objectgericht wordt gestructureerd, en je deze makkelijker kunt uitwisselen tijdens aanleg-, beheer- en onderhoudsprocessen.

Datastelsel Verduurzaming Utiliteit

Wil je aan de slag met verduurzaming van een utiliteitsgebouw? Met het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU) verzamel én deel je veilig informatie over het huidige energiegebruik van gebouw(en).

Implementatie en validatie BIM bij gemeenten

Met BIM heb je als gemeente betere data voorhanden, waardoor je efficiënter informatie kunt uitwisselen en samenwerken. Dit project biedt gemeenten de mogelijkheid om kennis en mogelijke tools te delen en gezamenlijk stappen in digitalisering te maken.

1e digiGO Kennisagenda - opgesteld in 2020

Een aansprekende kennisagenda helpt bij het vinden van de juiste match tussen kennisvragers en kennisaanbieders, die werken aan digiGO versnellings- en innovatieprojecten.

BIM bij provincies

Het professioneel inzamelen, hergebruiken en delen van data over objecten in de openbare ruimte en infrastructuur, bijvoorbeeld de wegverharding of groenvoorziening. Zodat provincies objecten in de openbare ruimte professioneler en efficiënter kunnen beheren. Daar draait het om bij dit project.

NL-SfB database

NL/SfB is een classificatie van bouwdelen en installaties (‘elementen’ genoemd). Bouwers en installateurs passen deze standaard veel toe bij het ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen. Doel van dit project is om de NL/SfB classificatie te digitaliseren en te ontsluiten via een database.

Vervolg Roadmap standaarden

Een beschrijving van het ontwikkelingstraject van relevante, bestaande open (BIM-) standaarden tot één samenhangend ‘ecosysteem’ van standaarden. Dat is het doel van dit project. Zo'n ecosysteem kan straks onderdeel uitmaken van het Digitaal Stelsel Gebouwde omgeving (DSGO).