Workflow sparingscoördinatie

Een workflow gebaseerd op een integrale samenwerking binnen Revit

Deze workflow is ontstaan uit een samenwerking tussen Heijmans en ABT binnen een project. De grote vraag binnen dit project was grip krijgen op de grote hoeveelheid installatiesparingen in relatie tot de hoofddraagconstructie, maakbaarheid, architectonisch ontwerp en de integrale afstemming van deze sparingen.

De conclusie binnen het projectteam was dat de huidige Basis USO niet toereikend genoeg was. Het coördineren van sparingen en instortvoorzieningen is een proces waar meerdere disciplines hun input voor moeten geven. De aantallen te keuren elementen kunnen daarbij zeer snel oplopen. Waar diverse tools deeloplossingen bieden om dit gestructureerd te coördineren, is er op dit moment nog geen methode die voordelen biedt voor alle betrokken partijen.

De voordelen

  • Uniforme werkwijze voor het keuren en plaatsen van installatietechnische instortvoorzieningen en sparingen
  • Gemakkelijke communicatie over de keuring van sparingen
  • Meerdere sparingen tegelijk keuren
  • Automatisch corrigeren van niet gecommuniceerde wijzigingen
  • Inzicht in de wijzigingen tijdens het hele proces
  • Automatisch plaatsen van sparingen in de verschillende disciplinemodellen
  • Feedback vanuit het model over mutaties
  • Gebruik van eigen families is een mogelijkheid

Onderling vertrouwen

De workflow is gebaseerd op een integrale samenwerking. Daarbij staat wederzijds vertrouwen in elkaars expertise centraal. In de basis wordt gewerkt vanuit één centraal sparingsmodel. Alle betrokken partijen hebben toegang tot dit model, en kunnen hier mutaties (geometrisch of parametrisch) in aanbrengen. Alle communicatie en coördinatie over sparingen en instortvoorzieningen verloopt via dit model. Alle gelinkte modellen bevatten slechts extracten van de sparingsmassa’s.

De basis

Het sparingscoördinatiemodel staat centraal in deze workflow. Dit model is gelinkt met zowel alle MEP-modellen als met de modellen van de constructeur, architect of leverancier. Vanuit dit centrale model vindt alle communicatie plaats met sparingsmassa’s. Dit model kan worden voorzien van alle “handigheden” die de controlerende partij noodzakelijk vindt voor de keuring. De onderstaande situatie geeft een voorbeeld:

De constructeur zal bij het keuren van de sparing graag een overzicht willen hebben van het hele element waar de sparing doorheen gaat. Daarnaast kan het combineren van sparingen een optie zijn die hij graag wil doorgeven. In het sparingscoördinatiemodel heeft de constructeur bijvoorbeeld de mogelijkheid om de view van een wanduitslag te koppelen. Zo kan hij met één selectie meerdere sparingen goed- of afkeuren.

De sparingsmassa’s worden gemodelleerd door de installatieadviseur. Zij zijn geometrisch eigenaar van de sparing. De keurende partijen zullen enkel de parameters aanpassen die relevant zijn (goedgekeurd/afgekeurd, opmerking e.d.).

Nadat een afgesproken deel van het gebouw is gecontroleerd worden de sparingen gekopieerd naar modellen van de keurende disciplines. Vervolgens kan ervoor worden gekozen om de sparingen te plaatsen in het disciplinemodel of ze alleen zichtbaar te laten zijn, afhankelijk van de fase van het ontwerp.

Wat vind jij?

De Workflow sparingscoördinatie is een digiGO Broedplaatsinitiatief. Onder de noemer digiGO broedplaats biedt digiGO onderdak aan veelbelovende nieuwe ontwikkelingen. Broedplaatsinitiatieven zijn, anders dan onze standaarden en richtlijnen, (nog) niet in beheer bij digiGO. Beheer van standaarden en richtlijnen omvat alle activiteiten gericht op het structureel werken aan, en beschikbaar stellen en houden van een (set van) standaard(en) die steeds past bij de actuele behoefte van de belanghebbenden.

Wat zijn jouw ideeën over de Workflow sparingscoördinatie? Laat het ons weten!

Bekijk de Online Friday over de Workflow Sparingscoördinatie

Een project met 13.000 installatie-sparingen clashvrij opleveren is zelfs met goede afspraken een uitdaging. Heijmans en ABT hebben dit probleem met beide handen aangegrepen om een workflow op te stellen die de opsteller, de beoordelaar en de uitvoerder moet helpen. Tijdens deze Online Friday vertellen Jelle Roks en Thomas Smits je alles over het resultaat: de workflow voor sparingscoördinatie binnen Revit.

Workflow sparingscoördinatie is een digiGO Versnellingsproject

Lees meer