2.1 Projectlocatie

Definitie:

Terrein en/of binnenruimten waar een puntenwolk van gemaakt moet worden.

Afspraak:

Geef de projectlocatie inclusief begrenzing en kenmerkende locaties aan:

  • Adres locatie(s)
  • Begrenzing locatie (intekenen op luchtfoto of plattegronden)
  • Geef kenmerkende locaties aan en deel details zoals foto’s en een omschrijving qua:
    • moeilijk bereikbare plekken,
    • plekken die een uitzondering vormen voor een veilige toegang.

Toelichting:

  • Geef voor de inwinning de volgende relevante aspecten aan. Denk bij terreinen aan: oppervlaktewater, groen en bosschages, afgesloten (of niet bereikbare) locaties, veiligheidszones. Denk bij bouwwerken aan daken, kelders (nat/droog), verlaagde plafonds, het wel/niet scannen boven systeemplafonds of onder systeemvloeren. Houd ook hier rekening met eventuele veiligheidszones.