4.1 Uitwisselformaat

Definitie:

Bestandsformaat van de te leveren puntenwolkgegevens.

Afspraak:

Het uitwisselformaat dient geschikt te zijn voor de ontvangende applicatie en is bij voorkeur een open bestandsformaat.

Toelichting:

De voorkeur gaat uit naar een van de twee volgende open standaarden:

  • LAS wordt meer bij werken vanuit lucht- en mobiele inwinning gebruikt. Geconverteerd naar een coördinatensysteem is het ook bruikbaar voor terrestrische gegevens.
  • E57 wordt meer in de bouw gebruikt. Geschikt wanneer de inwinning terrestrisch plaatsvindt of wanneer meerdere scanposities als project beheerd dienen te worden.

Bekende uitzonderingen:

  • RCP wanneer enkel input in een gesloten workflow met Autodesk producten wordt gevraagd en/of de uitvragende partij geen verder hergebruik van de puntenwolk wenst.
  • Wanneer de inwinnende partij de data enkel tijdelijk via een service beschikbaar stelt, maar niet levert, dan is deze afspraak niet nodig.

Let wel: deze uitzonderingen beperken de mogelijkheden voor hergebruik. Het is dan ook gebruikelijk om naast bijvoorbeeld een .RCP ook een open formaat uit te vragen. Dan kan snel gestart worden op het project én zijn de gegevens beschikbaar voor later hergebruik.