Leer digitaal werken

Misschien heb je zelf een mooie werkende digitale oplossing, maar hoe zet je die breed in en wordt die geadopteerd in de sector? Hoe richt je je digitale proces in? En – minstens zo belangrijk! – hoe zorg je voor de vaardigheid van de mensen die met die nieuwe techniek moeten werken? Bij ons is er letterlijk en figuurlijk ruimte om oplossingen te toetsen, ervaringen te delen en mensen te trainen. Hieronder lees je hoe we dat doen.

IT architectendag mei 2023

Kennis en ervaringen uitwisselen

Als ‘clubhuis’ voor en door de sector werkt digiGO toe naar een gebouwde omgeving waarin digitaal (samen)werken de norm is. Binnen bedrijven, maar vooral ook door de hele keten heen. Daarom investeren we in het delen van kennis en ervaringen vanuit onze programma’s en projecten. Daarnaast organiseren we tal van kleine en grotere activiteiten, gericht op specifieke onderwerpen zoals standaarden en ILS’sen, het digitale stelsel, het opschalen van oplossingen en het vaardiger maken van organisaties. Zowel op locatie als online. Onder evenementen vind je deze terug. Schuif aan, luister en doe mee!

Evenementen

Wat is BIM?

BIM is een begrip waar eenieder een andere uitleg en gedachte bij heeft. De letters ‘BIM’ worden in de praktijk in drie samenhangende betekenissen
gebruikt. Lees de digiGO Kenniskaart ‘Wat is BIM’? voor een uitleg.

BIM rollen & competenties

Gedrag en cultuur van mensen worden onderschat als het gaat over de implementatie van BIM binnen een bedrijf. Werken met BIM vraagt andere competenties van medewerkers. De digiGO Kenniskaart ‘BIM rollen en competenties’ geeft duidelijkheid over de vier meest gebruikte BIM-rollen uit de Nederlandse bouwsector, inclusief bijbehorende competenties.

Hoe maak je digitale werkafspraken?

Ga je digitaal samenwerken in en aan een BIM-model, dan is het raadzaam om goede afspraken vast te leggen in een BIM-protocol. Maar welke? De digiGO Kenniskaart ‘Werkafspraken checklist – BIM juridisch’ helpt je hierbij.

digiGO programma's gericht op digitaal werken

Digitaliseren is mensenwerk

Digitalisering gaat meer over mensen dan over technologie en processen. De technische mogelijkheden zijn er meestal al en die kun je inkopen. Maar de praktijk blijkt weerbarstig: het daadwerkelijk invoeren van nieuwe technologie in een keten met verschillende partners vraagt veel: Je moet je eigen ‘huis’ op orde hebben, maar in de keten moet dat met elkaar samen kunnen werken, om effectief te zijn. Het vraagt om veranderbereidheid en om nieuwe skills en vaardigheden.

Om de bouw-, ontwerp- en technieksector hierbij op weg te helpen, wordt er onder de vlag van digiGO gewerkt de twee programma’s digiVaardig en Digital Experience Center.

digiVaardig

Hoe digitaal vaardig ben jijzelf en zijn jouw collega’s al? Met het programma digiVaardig helpt digiGO jou vanaf 2024 met het opdoen en versterken van digitale skills.
Lees hier meer over digiVaardig >

Digital Experience Center

Het Digital Experience Center van de Gebouwde Omgeving helpt je bij het naar de praktijk brengen van jouw digitale innovaties.
Lees hier meer over het Digital Experience Center >