BIM Kenniskaarten & poster

Vragen over het toepassen van BIM en digitalisering? De BIM Kenniskaarten helpen jou snel op weg in jouw dagelijkse bouwpraktijk. Deze kaarten zijn een initiatief van de Bouwinformatieraad (BIR), inmiddels Bouwdigitaliseringsraad. Daarnaast ontwikkelden zij een Kennisposter met BIM-toepassingen. Beide middelen vind je op deze pagina. De inhoud is nog prima bruikbaar, maar krijgt op termijn wel een update.

Download de gratis digiGO Kenniskaarten (Pdf)

Kenniskaart 0: Wat is BIM?

BIM is een begrip waar eenieder een andere uitleg
en gedachte bij heeft. De letters ‘BIM’ worden in
de praktijk in drie samenhangende betekenissen
gebruikt.

Kenniskaart 1: Nederlandse BIM levels

In deze kenniskaart vind je een model met de Nederlandse BIM-levels. Hij biedt zo een handvat voor communicatie over BIM-implementatie.

Kenniskaart 2: Open BIM-standaarden

De Open BIM Standaardenkaart geeft inzicht in de beschikbare standaarden voor Open
BIM in Nederland, in combinatie met de Nederlandse BIM-levels.

Kenniskaart 3: BIM-rollen en -competenties

De invloed van de organisatiecultuur en het gedrag van mensen worden onderschat bij de implementatie van BIM binnen een organisatie. BIM vraagt andere competenties van medewerkers.

Kenniskaart 3: Bijlage - BIM-competentieprofielen

Deze kenniskaart is de bijlage bij kenniskaart 3.

Kenniskaart 4a: BIM juridisch, algemeen

Deze kenniskaart geeft een algemene inleiding op de vraag wat het gebruik van BIM juridisch betekent voor je organisatie.

Kenniskaart 4B: BIM juridisch, checklist werkafspraken

Deze checklist (hoe samen te werken met/in een BIM) helpt je bij het maken van BIM afspraken. Hij geeft een overzicht van mogelijke onderwerpen waarover je afspraken zou moeten maken. Deze zijn afgeleid van in de markt gebruikte BIM-protocollen, gecombineerd met onderwerpen die uit de praktijk naar voren zijn gekomen.

Kenniskaart 5: BIM transitie

Deze kenniskaart laat je stapsgewijs zien hoe je met jouw organisatie de overstap naar het werken met BIM kunt maken.

Kennisposter met BIM-toepassingen

De belangrijkste BIM-toepassingen zijn enkele jaren geleden verzameld op een poster, inclusief de voordelen voor verschillende belanghebbenden. De inhoud van deze poster is mede gebaseerd op de publicatie “The Uses of BIM” van de Penn State University in de Verenigde Staten. Je kunt de poster hieronder downloaden. Liever een versie op papier? Download dan het printbestand.

Kennisposter BIM-toepassingen Printbestand Kennisposter