digiDeal Aanpassen bouwcontracten en aanbestedingsvoorwaarden

In de bouwsector groeit het belang van digitale samenwerking en het delen van data snel. Maar in de zes de bestaande contracten die veel worden gebruikt in de sector is hier nog niets standaard over opgenomen. Binnen deze digiDeal werken we aan een standaardpassage voor deze contracten, waarin opgenomen wordt hoe we omgaan met data delen, informatie delen en eigenaarschap.

Waarom deze digiDeal?

De stijgende behoefte aan digitale gegevensuitwisseling in de bouw, zorgt voor een uitdaging binnen de bestaande standaard voorwaarden en modelcontracten. Binnen deze bestaande contracten staat weinig tot niets beschreven over digitale gegevensuitwisseling en het eigenaarschap hiervan. Het ontbreken van deze informatie in de modelcontracten kan leiden tot onduidelijkheden, miscommunicatie en weerstand om data uit te wisselen.

 

Wat is de aanpak?

Binnen deze digiDeal werken we aan het beter geschikt maken van de standaard voorwaarden en modelcontracten voor het uitwisselen van die digitale gegevens en het vastleggen van eigenaarschap. In 2023 is gestart met een inventarisatie van bestaande contracten. Met de betrokken partijen wordt in 2024 een gezamenlijke visie ontwikkeld op dit thema, waarna in het eerste kwartaal van 2025 standaardpassages over digitale gegevensuitwisseling en eigenaarschap worden toegevoegd aan de zes bestaande modelcontracten.

Partners deal & contact

  • Techniek Nederland
  • BouwendNederland
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • BNA Architecten & Ingenieurs
  • CROW
  • Ketenstandaard
  • VNG

Wil je meer weten over deze deal? Heb je een idee dat hierop aansluit? 

Neem dan contact op met Barend van Laar via onderstaande button.

Lees meer over deze digiDeal Heb je een vraag over deze digiDeal?