digiDeal CRSD

De Corporate Sustainability Reporting Directives is een Europe richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Met de CSRD digiDeal werken we in een nauwe samenwerking met Ketenstandaard en een aantal marktpartijen aan het digitaliseren van duurzaamheiddata, gericht op de milieu-impact van producten. 

Met deze deal helpen we opdrachtgevers uit de bouw, installatietechniek en infra om straks te kunnen rapporteren conform de eisen uit deze richtlijn.  

De CSRD richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria. Dit jaar zijn dat alleen de zeer grote, beursgenoteerde bedrijven en vanaf 2025 vallen hier ook de grote niet beursgenoteerde organisaties onder.

In de CSRD komen drie gebieden aan bod: Environment (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur), ook wel ESG genoemd. Wat je precies over deze gebieden moet rapporteren, is uitgewerkt in de EU-Taxonomie, zodat elk bedrijf dat op eenzelfde manier doet. Dit gaat bijvoorbeeld over heel concrete grootheden zoals je CO2-uitstoot, de man-vrouwverdeling in de top, personeelsbeleid of informatie over het beheer van de relaties met je leveranciers en impacts op je toeleveringsketen.

Het doel van deze digiDeal

De CRSD digiDeal bevordert de vorming van een digitale stroom van duurzaamheidsgegevens door de hele keten. Deze gegevens, afkomstig van productleveranciers, groothandels en onderaannemers, worden doorgegeven aan grote bouwbedrijven, installateurs en infrastructuurbedrijven. Hierdoor kunnen deze opdrachtgevers beter geïnformeerde beslissingen nemen over de meest duurzame opties en de financiële implicaties daarvan. Dit stelt hen ook in staat om gemakkelijker te voldoen aan de duurzaamheidsrapportageplicht onder de CRSD.

De eerste stappen zijn gezet

Eind 2023 ontstond het eerste idee om ons als sector voor te bereiden op de CSRD. Tijdens een eerste workshop in december 2023, georganiseerd door Ketenstandaard en digiGO, is de scope bepaald van hetgeen we binnen (één of meer) digiDeals gaan doen. Ook is een aanpak gedefinieerd om per deelsector (techniek, bouw en infra) binnen drie maanden de logistieke datastroom in kaart te brengen. Met de directe betrokkenheid van Ketenstandaard binnen deze digiDeal sorteren we alvast voor op mogelijke uitbreiding van bestaande standaarden. 

Begin 2024 is daarnaast de CSRD-community opgericht. Deze community is voor iedereen uit de sector die vragen heeft over de impact van deze richtlijn op hun organisatie. Je wordt lid van deze community door je aan te melden via de button onder aan deze pagina.

Beoogde samenwerkpartners

  • Bouwend Nederland
  • Techniek Nederland
  • Dutch Green Building Council
  • ca. 10 grote bouwbedrijven, installateurs en infrabedrijven

Ben je werkzaam voor één van de grote bouw-, infra- of installatiebedrijven en wil je meebouwen aan deze digiDeal?

Neem dan contact op met Jari Blankenburgh, Manager Business Development bij Ketenstandaard of Gert-Jan van Lubeek, Projectleider Actielijn Duurzaamheid digiGO.

Meld je aan voor de digiDeal Meld je aan voor de CSRD Community