digiDeal Digitale Schouw

De digiDeal Digitale Schouw draait volledig om het standaardiseren van het schouwproces, zodat meerdere aannemers kunnen offreren op de resultaten van één schouwbezoek. We ontwerpen schouwtemplates die per maatregeltype ingevuld kunnen worden en waarvan de inhoud veilig door eigenaren beschikbaar kan worden gesteld aan partijen van wie ze een offerte willen ontvangen.

Waarom deze digiDeal?

Er ligt een grote uitdaging om het Nederlandse woningbestand klaar te maken voor de warmtetransitie. Voor veel bouwbedrijven zijn deze particuliere opdrachten niet interessant, omdat de kosten van het zelf schouwen niet in verhouding staan tot het risico van het mislopen van de opdracht. Door het schouwproces te standaardiseren, kunnen meerdere aannemers offreren op basis van de resultaten van één schouwbezoek.

Binnen deze digiDeal realiseren we templates voor een Digitale Schouw, inclusief trainingsmateriaal. We hanteren hierbij de maatregeltypologie van CoolOrange en omarmen bestaande standaarden waar zinnig en mogelijk. We beleggen de monitoring van het schouwproces bij een geschikte organisatie, die ook de certificering van de getrainde schouwers uitvoert. Commerciële partijen kunnen zich aansluiten bij de werkwijze om zo slagkrachtiger advies aan woningeigenaren te kunnen geven; hiervoor ontwerpen we een samenwerkmodel. 

Wat is de aanpak?

Ons startpunt is de warmtetransitie. Met de betrokken partijen onderzoeken we of we de Digitale Schouw werkt door middel van pilots. Denk aan bijvoorbeeld energieadviseurs die twintig maal een schouw opnemen voor HR++ glas, welke vervolgens door drie lokale glaszetters worden getoetst om uit te vinden of de schouw voldoende was om een betrouwbare aanbieding te doen. Voor elk type maatregel wordt in een werkgroep het schouwprotocol gedefinieerd en parallel in een pilot-app geconfigureerd. Daarna toetsen we in een pilot of het gerealiseerde template en instructie voldoende kwaliteit biedt om op te kunnen vertrouwen. 

Bij het opleveren van een schouwprotocol wordt ook de verbreding van de schouwtraining en eventuele certificatie meegenomen. 

Partners van deze digiDeal

  • Kienergy (Witteveen & Bos, TauwTopicus)
  • We zoeken nog partijen die betrokken zijn bij de warmtetransitie en die:
    • nu een regiefunctie in de warmtetransitie invullen, zoals gemeenten
    • regionaal transities ondersteunen en organiseren, zoals energieloketten
    • vanuit bouw-, installatie-, of isolatie expertise actief zijn in deze markt
    • ervaring hebben met het organiseren en realiseren van een marktplatform

Wil je meedenken en -werken binnen deze digiDeal?  

Neem dan contact op met Michiel Schipper via onderstaande button.

Doe mee aan deze digiDeal Meer informatie over deze digiDeal Bekijk ook de digiDeal CoolOrange