Digideal Eenheid van Taal en Techniek

Binnen deze digiDeal streven we naar een gestandaardiseerde aanpak voor het ontwikkelen en beheren van de standaarden in de Ontwerp-, Bouw en Technieksector. Zodat sectorbreed duidelijk is welke stappen je doorloopt bij het ontwikkelen van een standaard, waar je actuele informatie over een standaard vindt én hoe de communicatie over de standaarden verloopt.

Doel van deze deal

In een tijdperk waarin digitale samenwerking essentieel is, is een uniforme werkwijze rondom standaarden van cruciaal belang. Op dit moment is de informatie rondom standaarden versnipperd en hanteert elke organisatie een andere aanpak voor het ontwikkelen en beheren van een standaard. Dit maakt het voor de bedrijven die de standaarden willen toepassen lastig om relevante standaarden te vinden én te begrijpen. Dit bemoeilijkt de samenwerking in de keten en belemmert de benodigde versnelling van digitalisering.

Doel van deze deal 

Binnen deze digiDeal werken we toe naar een uniforme wijze voor het ontwikkelen, publiceren en beheren van standaarden binnen de sector. De vier grootste standaardisatieorganisaties binnen de Ontwerp-, Bouw-, en Technieksector bundelen hun krachten om dit mogelijk te maken. Door samen te werken, streven ze naar een gecoördineerde aanpak om informatie over standaarden en datasets te stroomlijnen en toegankelijk te maken. De digiDeal Eenheid van taal en techniek richt zich op het creëren van een gemeenschappelijke basis waarop organisaties kunnen vertrouwen bij het ontwikkelen en implementeren van digitale oplossingen.

Partners deal & contact

  • GeoNovum
  • CROW
  • Ketenstandaard
  • digiGO

Wil je meer weten over deze deal? Heb je een idee dat hierop aansluit? 

Neem dan contact op met Rody Mulder via onderstaande button.

Link 1: Meer informatie over deze digiDeal Stel je vraag over deze digiDeal