digiDeal marktplaatsen

Binnen de digiDeal marktplaatsen werken we aan het inzichtelijk maken van de potentiële voorraad van herbruikbare materialen in de gebouwde omgeving. We brengen vervolgens vraag en aanbod van deze materialen bij elkaar en stimuleren daarmee een maximaal hergebruik.

Aanleiding van deze deal

Door de ambitie om als sector in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken, is de transitie van een lineair bouwproces, waarbij het ontwerp en de sloopfase los staan van elkaar, naar een circulaire aanpak belangrijk. Bij deze circulaire aanpak komt een zo groot mogelijk deel van de beschikbare materialen in de gebouwde omgeving terug in de cyclus na sloop of renovatie van een gebouw of kunstwerk.

Op dit moment is het aanbod van deze herbruikbare bouwmaterialen verspreid over diverse platforms, waardoor het moeilijk is om vraag en aanbod effectief op elkaar af te stemmen. Deze versnippering belemmert het hergebruik van materialen en zorgt voor onnodig veel gebruik van grondstoffen en een grote afvalstroom.

 

Doel van deze deal 

Door materialen efficiënter te hergebruiken, dragen we bij aan een duurzamere bouwsector en verminderen we afval. Hiervoor onderzoeken we de inzet van digitale “containers”. In een container wordt essentiële informatie over bouwmaterialen opgeslagen, waardoor het gemakkelijker wordt om materialen die vrijkomen opnieuw te gebruiken. Geautoriseerde marktplaatsen krijgen toegang tot deze gegevens, wat de afstemming tussen vraag en aanbod verbetert en het hergebruik van bouwmaterialen bevordert.

Waar staan we nu?

In de afgelopen periode is gewerkt aan een concept voor deze virtuele containers. In de eerste helft van 2024 bekijken we samen met het Rijksvastgoedbedrijf en een aantal grote marktpartijen naar de haalbaarheid van dit concept en werken het op basis van deze gesprekken verder uit.

Partners deal & contact

  • Rijksvastgoedbedrijf
  • Toonaangevende marktpartijen op het gebied van marktplaatsen
  • Toonaangevende marktpartijen op het gebied van herbruikbaarheidsscans

Wil je meer weten over deze deal? Heb je een idee dat hierop aansluit? Of wil je je kennis en ervaring ook inzetten voor deze deal?  

Neem dan contact op met Edwin Zinsmeister via onderstaande button.

Meld je aan voor deze digiDeal Bekijk ook de digiDeal Inventarisatiescan