digiDeal Materialenpaspoort

Binnen deze digiDeal werken we aan een standaard voor materialenpaspoorten. In deze paspoorten wordt informatie over de herkomst, kwaliteit en andere eigenschappen van de gebruikte bouwmaterialen in een bouwwerk op een uniforme manier vastgelegd. Deze informatie is vervolgens voor iedereen in de keten beschikbaar, waarmee we een efficiënter en hoogwaardig hergebruik van de beschikbare materialen stimuleren.

De aanleiding van deze digiDeal

De digiDeal voor materialenpaspoorten is opgezet als antwoord op de noodzaak om de bouwsector te transformeren van een lineair naar een circulair systeem. Voorheen was de samenwerking tussen de verschillende fases in de bouwketen – van ontwerp tot sloop – beperkt, met weinig uitwisseling van informatie over materialen. Hierdoor was er weinig hergebruik van materialen en een groot afvalvolume.

Met de verschuiving naar circulair bouwen is het essentieel dat alle partijen, inclusief ontwerpers, bouwers en slopers, intensiever samenwerken, communiceren en data-delen. Tijdens de ontwerp- en bouwfase is er een duidelijke behoefte aan informatie over de beschikbaarheid van herbruikbare materialen, kennis die nu vaak alleen bij de sloper aanwezig is. Materialenpaspoorten faciliteren deze noodzakelijke communicatie door gedetailleerde informatie over materialen toegankelijk te maken voor iedereen in de keten.

Daarnaast wordt ook op Europees niveau gewerkt aan gebouwdossiers, ofwel ‘digital building logbooks’. Ook van daaruit worden tegen 2030 eisen verwacht met betrekking tot het vastleggen van gegevens over materialen.

Het doel van deze digiDeal

Met deze digiDeal zetten we stappen richting een werkend systeem van materialenpaspoorten in 2030. Deze eerste fase richt zich op het testen van de leidraad die CB´23 heeft opgesteld, waarbij we met name kijken naar welke data we uiteindelijk op een paspoort willen tonen en welke digitale processen al werken of juist nog ontbreken.

De komende maanden ontwikkelen we een roadmap voor de materialenpaspoorten, deze is naar verwachting in de tweede helft van 2024 gereed. Op dat moment wordt deze roadmap gepubliceerd op deze pagina.

Partners deal & contact

De volgende partijen maken deel uit van de expertgroep:

  • Rijkswaterstaat
  • ProRail
  • Schiphol
  • Unie van Waterschappen
  • Groenenetten
  • TNO
  • DigiC
  • Ketenstandaard
  • TU Delft

Wij zijn voor deze digiDeal nog op zoek naar marktpartijen uit de bouw, kennisinstellingen of marktpartijen die namens een branchevereniging willen aansluiten op deze digiDeal.   

Ben jij dit? En wil je je actief inzetten voor deze digiDeal? Neem dan contact op met Edwin Zinsmeister via onderstaande button.

Lees meer over materialenpaspoorten Meld je aan voor deze digiDeal