Hoe sterk is jouw digiDeal?

Toets aan de hand van de punten hieronder of jouw digiDeal voorstel voldoet aan de onderstaande criteria.

Overtuigd? Meld je digiDeal aan!

Ben jij ook bezig met een digitaliseringstraject? Geef het een boost en meld het aan als digiDeal.

Meld je project aan

Past het in de geest van het digiAkkoord?

 • Past het in de geest van het digiAkkoord (zie criteria hieronder!)?
 • Sluit het aan bij de digiDoelstellingen van de sector?
 • Is er voldoende bestuurlijk commitment voor het project?
 • Zijn er meerdere partijen uit de keten betrokken?
 • Is het opschaalbaar voor de keten/sector?
 • Draagt het bij aan de standaardisatie in de sector?
 • Ondersteunen de betrokken partijen het digiAkkoord?

Wanneer past het in de geest van het digiAkkoord?

 • Er is een realistisch doel gericht op een haalbaar en meetbaar resultaat
 • Het is relevant voor de conform artikel 2.2 uit te werken digiSamenwerking-criteria.
 • Zijn er concreet geformuleerde mijlpalen benoemd?
 • Is het project relevant voor minstens één van de sectoren uit de gebouwde omgeving, één van de ketenfases en één van de maatschappelijke opgaven?
 • Is er een dekkende begroting?