Standaardisatie-experts Community

De digiGO Community Standaardisatie Experts is dé plek waar experts van verschillende standaardisatie organisaties met elkaar in gesprek zijn over onderwerpen die ‘over de individuele standaarden heen’ relevant zijn voor digitalisering in de gebouwde omgeving.

Het stimuleren van standaardisatie in de bouw vraagt om het gezamenlijk ontwikkelen van beleid en nieuwe producten, en om het bewaken van de interoperabiliteit. Het gezamenlijk ontwikkelen van beleid gebeurt al op bestuurlijk niveau. Parallel daaraan, slaan we onder andere via deze community met standaardisatie-experts óók de brug naar de praktijk. Elkaar én ieders werkwijzen leren kennen is een belangrijke stap naar het invullen van gemeenschappelijke beleidsdoelen.

Waarom een digiGO Standaardisatie-experts Community?

Doel van deze community is het samenwerken aan standaardisatie vanuit gemeenschappelijke beleidsdoelen.

Doelgroep 

Standaardisatie-experts werkzaam bij standaardisatieorganisaties.

Werkvorm

  • 4x per jaar fysiek (en online) samenkomen;
  • Werkgroepen op gerichte onderwerpen (begeleid door digiGO);
  • Afstemming met beleidsmakers standaardisatie- & normalisatieorganisaties meer samen opgepakt via digiGO manager standaarden.

Korte toelichting

De digiGO Community Standaardisatie-experts is dé plek waar we inhoudelijk aan de slag gaan met het in de praktijk brengen van gemeenschappelijke beleidsdoelen. Onderwerpen op de agenda zijn: gezamenlijke producten; kwaliteitskaders; samen werken aan adoptie; én uniformering van beheer & publicatie. Momenteel weten standaardisatieexperts elkaar vaak onderling te vinden. Dat werkt op individuele onderwerpen, maar door meer regulier samen te komen in een community kunnen we verder gaan waar nodig.

Resultaten

De community werkt momenteel aan:

  • Eenheid van taal- & techniek bij het publiceren van standaarden. Dit wordt opgepakt onder aanvoering van Rody Mulder.
  • Gezamenlijke communicatiemiddelen om het belang van (samenhangende) standaarden in de praktijk samen én goed tastbaar te kunnen maken naar bestuurders.
  • Delen van voorbeelden van bestaande eigen raamwerken en werkwijzen. Zo vinden we minder vaak opnieuw het wiel uit.
  • Het informeren van elkaar over lopende ontwikkelingen.

Interesse in deze community?

Werk jij ook als expert bij een standaardisatieorganisatie en heb je interesse? Neem dan contact op met Niels Vossebeld, via de button hieronder.