Veelgestelde vragen NLCS

 • Waarom is de CAD-standaard NLCS nodig?
  De NLCS standaard zorgt voor uniformiteit in ontwerp-, besteks- en uitvoeringstekeningen. Degenen die met de tekeningen moeten werken, krijgen herkenbare objecten met vaste symbolen, lijnstijlen en arceringen te zien. Dat vergemakkelijkt het werken. Door de vaste lagenstructuur kunnen modelleurs en tekenaars makkelijker elkaars tekeningen overnemen en gebruiken. Dit zorgt dat modellen en tekeningen geschikt blijven voor langdurig gebruik, onderhoud en renovatie.
 • De meeste objectentabellen zijn zeer gedetailleerd. Is dat wel nodig, moet je zoveel verschillende lagen aanmaken?
  Gebruikers kunnen de mate van detail van een tekening en van de structuur van de lagen zelf kiezen. Dat hangt onder meer af van de aard en het gebruiksdoel van een tekening. Voor sommige gebruikers is een globale informatiescheiding voldoende, andere gebruikers willen aan de hand van een digitale 2D tekening heel nauwkeurig hoeveelheden kunnen bepalen. Op een groentekening kan het bijvoorbeeld voldoende zijn om alle verhardingen in één laag te plaatsen, bijvoorbeeld:

  B-GV-VH-VERHARDING-G
  In een andere tekening kan het noodzakelijk zijn om verschillende verhardingsmaterialen te onderscheiden, zoals:

  B-WE-VH-VERHARDING_BETONSTRAATSTEEN-G
  B-WE-VH-VERHARDING_TEGEL-G
  In een werktekening die is bedoeld voor het stratenmakersbedrijf, kan het noodzakelijk zijn om niet alleen de betonstraatsteen aan te duiden, maar ook het formaat, het verband en de kleur, bijvoorbeeld:

  N-WE-VH-BETONSTRAATSTEEN_DIKFORMAAT_ HALFSTEENS_BRUIN-G

  De NLCS laat al deze stappen toe, inclusief alle tussenliggende stappen. We noemen dit het “harmonica model”. Iedere tekenaar of organisatie kan dus het voor hem adequate detailniveau zelf kiezen.
 • Er ontbreken lagen. Hoe moet ik daarmee omgaan?
  Het is toegestaan om per HOOFDGROEP eigen laagnamen aan te maken. Het is wel belangrijk dat de ‘eigen lagen’ herkenbaar zijn. CAD-applicaties die NLCS ondersteunen, moeten zijn voorzien van een controletool die onder andere moet rapporteren welke eigen laagnamen in een tekening zijn aangemaakt.

  Daarnaast stelt de beheerorganisatie van NLCS het zeer op prijs dat u doorgeeft welke lagen naar uw mening ontbreken. Zij kan dan besluiten om die lagen alsnog toe te voegen in een volgende release.
 • Er ontbreken bepaalde arceringen en symbolen. Hoe moet ik daarmee omgaan?
  De NLCS bevat een basisset van veel voorkomende arceringen en symbolen opgenomen. Gebruikers kunnen eigen arceringen(-bibliotheken) en symbolen(-bibliotheken) toevoegen. Ook mogen arceringen- en symbolenbibliotheken worden gebruikt, die door bepaalde leveranciers van materialen en producten worden verstrekt.

  De beheerorganisatie van NLCS realiseert zich, dat deze ‘vrijheid’ in het toevoegen van eigen arceringen en symbolen een zeker gevaar van wildgroei inhoudt. Wanneer gebruikersorganisaties (zoals gemeenten) van mening zijn dat bepaalde arceringen en symbolen omwille van de eenheid van tekenwerk aan de NLCS moeten worden toegevoegd, dan willen wij dat heel graag weten. Wij verzoeken u daarom uw wensen, suggesties en voorbeelden door te geven op GitHub voor NLCS. Zie link onderaan deze pagina.
 • Waarom is het gebruik van lijntypen, symbolen en arceringen van NLCS verplicht?
  Opdrachtgevende organisaties, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, besteden steeds meer tekenwerk uit. Ze schakelen voor hun projecten verschillende ingenieursbureaus en uitvoerende bedrijven in. Niettemin wensen ze uniformiteit in het tekenwerk. Ofwel: voor een gemeente is het belangrijk dat het tekenwerk van het ene ingenieursbureau er hetzelfde uitziet als het tekenwerk van een ander ingenieursbureau. Daarom is het gebruik van de NLCS lijntypen, symbolen en arceringen verplicht bij toepassing van de standaard.
 • Wat is de reikwijdte van de “Pas toe of leg uit” lijst van Forum Standaardisatie?
  Is het nu bijvoorbeeld verplicht om de NLCS te implementeren? NLCS is de open standaard voor 2D CAD-tekenwerk in de GWW-sector. Wanneer een overheidsopdrachtgever een systeem wil inrichten en/of software wil aanschaffen voor de inrichting, de uitwisseling en het beheer van standaard 2D tekenwerk en de kosten daarvan zijn hoger dan € 50.000, dan moet dat een systeem en/of software zijn die NLCS ondersteunt. Ook hier geldt weer: tenzij er goede redenen zijn om een andere keuze te maken (ProRail heeft bijvoorbeeld eigen, heel specifieke tekenstandaarden voor spoorinfrastructuur). Gevolg kan zijn dat de betreffende opdrachtgever NLCS voorschrijft in alle aan te besteden projecten, ongeacht de projectomvang. We adviseren overheden om ook bij lagere implementatiekosten altijd NLCS te gebruiken als dat mogelijk is, omdat dit ook voor opdrachtnemers tot lagere kosten leidt. Voor een verdere toelichting zie het Memorandum Pas toe of Leg uit voor Open BIM Standaarden.
 • Kan er een fase 'Hergebruik' voor NLCS worden geïntroduceerd?
  De NLCS kent vier fasen: B (Bestaand), N (Nieuw), V (Vervallen) en T (Tijdelijk). In de praktijk komt het vaak voor dat bestaande materialen ergens moeten worden verwijderd, tijdelijk opgeslagen en elders of op dezelfde plek moeten worden hergebruikt. Deze situatie wordt niet door de NLCS fasen ‘gedekt’. Kan hiervoor een nieuwe fase ‘Hergebruik’ worden geïntroduceerd?

  De beheerorganisatie van NLCS is geen voorstander van een nieuwe fase (formeel STATUS) toe te voegen. Dat zou namelijk betekenen dat de standaard in één keer moet worden uitgebreid met enkele duizenden lagen en even zoveel lijntypes. Voor dit soort situaties is in de NLCS systematiek de mogelijkheid geschapen om (optioneel) een BEWERKING toe te voegen aan een OBJECT of SUBOBJECT, bijvoorbeeld: B-WE-VH-KANTOPSLUITING_OPNIEUWSTELLEN-G
 • Waarom is er naast een licentie voor een NLCS CAD-applicatie óók nog een vrijwillige bijdrage voor het gebruik van de standaard nodig?
  Het succes van een open standaard staat of valt met een goed beheer. Er moet een beheerorganisatie zijn die de standaard beschikbaar stelt en onderhoudt. Er moet een helpdesk zijn, ervaringen en suggesties moeten worden verzameld en verwerkt in nieuwe releases. Voor dit beheer moeten kosten worden gemaakt. Voor de dekking daarvan vragen we een kleine bijdrage per werkplek waar met de NLCS wordt gewerkt.

  We houden de beheerkosten zo laag mogelijk en hebben geen enkel winstoogmerk. Het enige doel is om de NLCS als standaard ván de sector, vóór de sector en mét de sector op een hoog niveau te brengen en te houden. Naarmate er meer gebruikers komen, zal de bijdrage per werkplek navenant lager worden. We geven bovendien op transparante wijze inzage in de inkomsten en uitgaven voor het beheer.

Hoe kan ik feedback geven of suggesties doen voor verbeteringen aan de NLCS-standaard? 

Wil je een wijzigingsverzoek indienen of een verduidelijking bij de documentatie? Maak dan (met een gratis account) een issue aan op de GitHub van NLCS.  

 

Naar Github

Welke CAD-applicaties ondersteunen momenteel de NLCS-standaard? 

Een actueel overzicht van leveranciers vind je op deze website onder het kopje `aan de slag´.

Zijn er voorbeelden van succesvolle implementaties van NLCS in projecten?

Op deze website vind je een aantal verschillende praktijkvoorbeelden onder het kopje ´toepassingen´.

Zijn er plannen voor toekomstige updates of uitbreidingen van de NLCS-standaard?

Bekijk voor een planning de releasekalender van DigiGO. Nieuwe releases worden in detail uitgewerkt in GitHub, waar je ook kan inzien welke issues in die release worden afgehandeld.

Waar kan ik zien welke issues worden afgehandeld in een nieuwe release?

In de GitHub omgeving bij Milestones kun je zien welke issues mee worden genomen in de nieuwe release.

Ik heb een andere vraag over NLCS

Je kunt jouw vraag over NLCS ook stellen aan Elisabeth de Vries, productmanager NLCS via nlcs@digigo.nu. Of bel het algemene nummer van digiGO: 085-1603340.