4.11 Gestructureerd / Ongestructureerd

Definitie:

Wijze waarop de gegevens zijn opgeslagen. Dit is onafhankelijk van het bestandsformaat en kan gestructureerd of ongestructureerd zijn.

Afspraak:

Op basis van de beoogde beheeromgeving en toepassingsdoel geeft de uitvragende partij aan of de gegevens gestructureerd of ongestructureerd aangeleverd moeten worden.

Toelichting:

  • Gestructureerde gegevens bevatten informatie van elke scanlocatie, elk panoramisch beeld en dieptekaart en de puntenwolk, als een resultante van het registratieproces. Het is mogelijk om op elke scanpositie te staan, het panoramische beeld te bekijken en van scan naar scan te navigeren. De bestandsgrootte is voor elke scan relatief groot.
  • Bij ongestructureerde puntenwolken ontbreek de scanpositie, projectgegevens, en is het bestand vaak relatief kleiner omdat dubbele punten verwijderd kunnen worden en de data gefilterd kan worden.