2. Bestandsuitwisseling

Op basis van kennis en ervaringen uit de praktijk is gebleken dat er een grote gemeenschappelijke deler is. Er wordt niets nieuws ontwikkeld, maar iedereen wisselt informatie uit met de vastgelegde uitwisselformaten in een matrix.

Doel

Voor een goede communicatie en samenwerking helpt afstemming over welke bestandsformaten gebruikt worden. Zo weet de zender wat deze moet exporteren en weet de ontvanger wat die kan importeren.

Toelichting

Binnen de infrasector gebruiken we verschillende softwarepakketten. Wanneer iedereen hetzelfde softwarepakket zou gebruiken, konden bestanden 1-op-1 uitgewisseld worden. Omdat we in verschillende softwarepakketten werken, is exporteren en importeren nodig. Hierbij loop je een grote kans informatie te verliezen. Om die kans zoveel mogelijk te verkleinen, maken we vooraf afspraken over uitwisselformaten tussen de verschillende softwarepakketten. Enkele voorbeelden van veelgebruikte pakketten zijn Revit, OpenRoadsDesigner, Civil 3D, Inventor en Allplan. Het gebruikte softwarepakket is vaak afhankelijk van de ontwerpende discipline. Voor een goede integrale samenwerking zijn uitwisseling en onderlinge afstemming essentieel.

Uitwisselmatrix formats

De BIM basis Infra raadt voor uitwisseling tussen softwarepakketten aan de uitwisselmatrix (download hier de PDF van versie 1.1) te gebruiken. Deze vind je ook terug op de website van  digiGO, bij de informatie over de BIM basis infra.

Binnen de infrasector bestaat de wens om met één uniform uitwisselformat te gaan werken: IFC.  Een wens die helaas op het moment van dit schrijven nog niet wordt ondersteund door alle veelgebruikte softwarepakketten in deze sector.

Meer over de uitwisselmatrix

Deze matrix is met de visie van modelcoördinatie en uitwisseling tussen ontwerpteam in het achterhoofd opgesteld. Ook zijn niet alle softwarepakketten erin opgenomen. Stem dus ALTIJD onderling af HOE en WAT je gaat uitwisselen. Overleg ook ALTIJD binnen je projecten of er mogelijk een slimmer of beter format is voor de beoogde toepassing.

Tips

  • Kijk bij uitwisseling ook eens naar de verschillende standaarden die op de digiGO website beschreven staan, en bespreek dit met de ontvangende partij.
  • Overleg op de projecten of, en hoe er gebruik wordt gemaakt van Document Management Systemen (DMS) zoals Bim360, BimPlus, Sharepoint, etc. Vaak bieden deze platforms goede mogelijkheden om uit te wisselen, en zijn platforms zoals WeTransfer niet nodig als tussenstap.