1.2 Doelstelling ILS Ontwerp & Engineering

Eenduidig voorzien in de informatiebehoefte binnen de ontwerp- en de engineeringfase en voor de gehele bouwsector.

De behoefte aan de ILS O&E is ontstaan door steeds meer en intensievere samenwerking tussen verschillende bedrijven in de bouwsector. Dat leidde tot nieuwe uitdagingen op het gebied van communicatie en informatieoverdracht. Eenduidigheid in informatie was er niet, waardoor partijen in ieder project opnieuw bepaalden welke data ze in het model moesten opnemen. Om dit te veranderen maakten we een uitgebreide dataset op basis van meerdere bronnen en bedrijven: de ILS O&E. Daarmee kunnen partijen projecten en processen op een uniforme manier opstarten.

Doel ILS O&E 1.0

Het primaire doel van de ILS O&E is om de informatiebehoefte van alle partijen betrokken in de ontwerp- en engineeringsfase helder te krijgen. En om eenduidig en herkenbaar in die informatiebehoefte te voorzien, wat zorgt voor een gestroomlijnde informatieoverdracht.

Doel ILS O&E 2.0

De ILS O&E 2.0 maakt de huidige ontwerp- en engineeringsinformatie digitaal beter toegankelijk en slimmer bruikbaar door middel van de ILS configurator. Bovendien biedt de ILS O&E 2.0 de mogelijkheid om afspraken visueel te maken, voor een nog betere informatieoverdracht binnen de sector.