1. ILS O&E: wat, waarom en voor wie?

Informatie in de ontwerp- en engineeringsfase eenduidig en herkenbaar communiceren.

Waarom?

De ILS Ontwerp & Engineering is er om informatie in de ontwerp- en engineeringsfase eenduidig en herkenbaar te maken en aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte. Partijen leggen vast welke informatie waar en wanneer in het proces beschikbaar moet zijn. Dat voorkomt frustratie, fouten en een inefficiënt proces.

Toenemende informatisering en digitalisering en een gefragmenteerde sector stellen steeds hogere eisen aan goede informatie-uitwisseling. Een individuele organisatie kan niet zorgen dat in de informatiebehoefte in de volledige keten wordt voorzien. Het vraagt iets van het collectief om structureel verbeteringen door te voeren. De ILS O&E staat symbool voor het activeren van het collectief en voor een integrale benadering.

Voor wie?

De ILS O&E is gemaakt voor en door de sector. Hij is bedoeld voor alle betrokken partijen in de ontwerp en engineeringsfase die een informatiebehoefte hebben en informatie eenduidig willen vastleggen en communiceren.

Wat?

De ILS O&E richt zich op de ontwerp- en engineeringfases van een project. Om eenduidige afspraken te maken over de verwachtingen van informatie(modellen) in deze fasen. Zo sluit de ontwerpfase beter aan op de engineeringfase. Door de specifieke focus van de ILS O&E zorgen we dat het initiatief goed blijft passen bij de praktijk.

Binnen de ILS O&E werken we met elementkaarten. Een gebouw delen we op in stukken, of elementen. Per element bundelen we de informatie. Zo ontstaat een soort kwartetspel waarmee we elementen, inclusief de informatiebehoefte per discipline, kunnen verdelen.