2.3 ILS O&E en andere standaarden

Net als de BIM Basis ILS, is de ILS O&E ook een praktijkgerichte richtlijn

 

ILS O&E sluit aan bij andere kennis en standaarden

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van ILS-richtlijnen. Wij doen mee in de programmacommissie DigiGO BIM Loket. En we houden contact met de kartrekkers van andere initiatieven. Om de raakvlakken met andere standaarden binnen het DigiGO BIM loket in beeld te hebben. De ILS O&E kan een kapstok zijn om verschillende standaarden te integreren binnen de keten.

Naast de BIM basis ILS is de ILS O&E een praktijkgerichte richtlijn. Dat is de kracht. De bouwsector kan deze ILS direct toepassen op projecten en al doende verbeteren. De beheerorganisatie van de ILS O&E zet zich tegelijk in voor om de synergie te bewaken met de andere standaarden.

Om het wiel niet opnieuw uit te vinden of andere initiatieven voor de voeten te lopen, nemen we binnen de ILS O&E 1.1 een aantal standaarden over. Daardoor versterken we elkaar, verspreiden we de kennis en blijft het beheer waar het hoort.

Zo maken wij gebruik van de NL-SfB standaard voor de classificatie van onze fysieke objecten. Ook leggen we voor verschillende fysieke objecten en aspecten een relatie naar BuildingSmart BSDD (IFC 4×3). En maken we gebruik van de NEN 2660-regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving.