1. Wat is een Informatieprotocol?

 

Contractdocument

Een ‘Informatieprotocol’ is een document waarin specifieke contractvoorwaarden aan de digitale informatie-uitwisseling in een project zijn gespecificeerd. Dit in aanvulling op de gebruikelijke contractvoorwaarden uit de DNR, de UAV, de UAV-GC en dergelijke. Het Informatieprotocol is een contractdocument, een bijlage bij de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor een project waarin digitaal wordt samengewerkt.

In het verleden werd veelal de term ‘BIM Protocol’ gebruikt voor dit document, maar de internationale normenserie NEN-EN-ISO 19650 over informatiemanagement in bouwprojecten spreekt over ‘Informatieprotocol’. Dit omdat het management en de uitwisseling van digitale informatie over méér gaat dan alleen 3D modellen, waar we bij de term BIM vaak nog aan denken.

Achtergrond en doel

In het digitale bouwproces zijn het Informatieprotocol en het BIM Uitvoeringsplan belangrijke documenten. Zij bevatten de afspraken die opdrachtgever en opdrachtnemer(s) en opdrachtnemers onderling moeten maken om te komen tot een succesvol BIM project. Aanvankelijk liet de praktijk een grote verscheidenheid aan BIM Protocollen en BIM Uitvoeringsplannen zien, met een grote variatie in omvang, opbouw en kwaliteit. Niet zelden ook werden de termen door elkaar gebruikt. Kortom: iedereen leek er iets anders onder te verstaan, wat leidde tot veel verwarring en juridische onzekerheid in de markt. En dát vormde voor veel bedrijven en organisaties in de sector een barrière om serieus met BIM aan de slag te gaan.

Om die barrière te verlagen en te voorzien in de behoefte aan meer eenheid, publiceerden de toenmalige Bouwinformatieraad (BIR) en BIM Loket in 2017 de eerste versies van het ‘Nationaal Model BIM Protocol’ en het “Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan”. Deze modellen zijn sindsdien veelvuldig toegepast in de Nederlandse BIM-praktijk. In de loop van de jaren leverden veel gebruikers en diverse bouwjuristen feedback. Dat heeft onder andere geleid tot de publicatie van een een nieuw Model BIM Uitvoeringsplan (BUP) in 2021. En nu is er ook dit nieuwe Model Informatieprotocol, als vervanging van het Model BIM Protocol uit 2017.

Doel van dit Model Informatieprotocol is om voor de Nederlandse bouwpraktijk een standaard neer te zetten voor contractuele bepalingen rond de digitale informatie-uitwisseling in projecten en daarmee duidelijkheid te scheppen in de markt. Mogelijk wordt het Informatieprotocol als apart contractdocument in de toekomst overbodig, omdat digitaal samenwerken zodanig standaard wordt in de sector, dat de gebruikelijke algemene contractvoorwaarden zoals de DNR, de UAV en de UAV-GC daarop worden aangepast.