5.1 Preambule

Status

Wanneer de contractuele bepalingen met betrekking tot digitaal samenwerken/digitale informatie-uitwisseling in een apart document, namelijk het Informatieprotocol worden opgenomen, wordt hier de referentie naar het hoofddocument van de Overeenkomst vastgelegd.
Omdat de contractvorm grote invloed heeft op de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de wijze waarop projectpartners gaan samenwerken, is het goed om hier te vermelden welke contractvorm van toepassing is en welke algemene voorwaarden (DNR, UAV, UAV-GC) daarbij gelden. Eén en ander is van invloed op de invulling van de bepalingen in het Informatieprotocol.

Anno 2023 komt de contractvorm Engineering & Build (E&B) steeds vaker voor in BIM-ondersteunde projecten, met name in middelgrote en grote projecten. E&B biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om met de architect en adviseurs een goed ontwerp te maken, t/m het DO en de aanvraag Omgevingsvergunning. Vervolgens biedt het de bouwer de gelegenheid om de detailengineering in 3D optimaal af te stemmen met de leveranciers van deelsystemen (zie bijvoorbeeld dit blog over het zogenaamde Hamburgermodel).

Maar ook in traditionele UAV-projecten – veelal de kleinere projecten – wordt tegenwoordig volop “geBIMd”. De detailengineering (fasen TO en UO) in 3D en de ruimtelijk-technische afstemming met leveranciers is dan de verantwoordelijkheid van de architect en de adviseurs. De uitvoerende partijen krijgen werktekeningen die uit de onderling afgestemde 3D modellen worden gegenereerd.

Het moge met deze voorbeelden duidelijk zijn, dat de contractvorm van grote invloed is op de invulling van zowel de ILS van de opdrachtgever, het Informatieprotocol en – vooral ook – het BIM Uitvoeringsplan.

Rangorde van contractdocumenten (facultatief)

Een bepaling over de rangorde van documenten is belangrijk voor het geval dat er tegenstrijdigheden voorkomen tussen verschillende contractdocumenten. Dat is in de praktijk vaak niet geregeld. Veel jruidische geschillen gaan dan ook over rangorde en uitleg van contractuele bepalingen. Het beste is om de rangorde van alle contractdocumenten te regelen in het hoofddocument van de Overeenkomst, waarin ook de kernbedingen staan (zoals welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn: DNR, UAV, UAV-GC, …). In dat geval kan deze paragraaf in het Informatieprotocol vervallen. Hoe dan ook, regel ergens in de contractstukken de onderlinge rangorde van die stukken, maar voorkom te allen tijde dat op twee plekken in de contractstukken tegenstrijdige bepalingen over de rangorde worden opgenomen.

Tot de contractstukken behoren – in het geval van BIM-ondersteunde projecten – ten minste het bedoelde hoofddocument, het Programma van Eisen of Vraagspecificatie, de ILS en het Informatieprotocol. Hoewel dit in de praktijk nog vaak niet het geval is, behoort volgens de NEN-EN-ISO 19650-2 ook het BIM Uitvoeringsplan tot de contractstukken. In het Model Informatieprotocol is een voorbeeld rangorde aangegeven, maar let op: er kunnen per project redenen of overwegingen zijn om een andere rangorde vast te stellen!

 

Definities

Voor de definities is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van

  1. NEN-EN-ISO 19650-1:2019 Organisatie en digitalisering van informatie over gebouwen en civieltechnische werken, met inbegrip van building information modelling (BIM) – Informatiemanagement met behulp van bouw informatie modelling – Deel 1: Concepten en beginselen];
  2. NEN-EN-ISO 19650-2:2019 Organisatie en digitalisering van informatie over gebouwen en civieltechnische werken, met inbegrip van building information modelling (BIM) – Informatiemanagement met behulp van bouw informatie modelling – Deel 2: Leveringsfase van de assets;
  3. Kenniskaart_3_-_BIM-rollen_en-competenties

Bij sommige definities uit de NEN-EN-ISO 19650-serie zijn termen en/of omschrijvingen omwille van de herkenbaarheid aangepast aan wat in de sector gebruikelijk is. In die gevallen is bij de definities zelf aangegeven hoe de tekst afwijkt van de formele normtekst.