5.4 BIM-toepassingen

 

BIM Toepassingen Opdrachtgever

Het is belangrijk om steeds vooraf vast te stellen waarvoor het BIM, c.q. het (3D) datamodel in de diverse fasen van de levenscyclus van het bouwwerk zal worden gebruikt. De toepassingen zijn immers (mede) bepalend voor de informatie die in de betreffende fasen beschikbaar moet zijn in het model! De leden van het projectteam maken onder leiding van de BIM Regisseur ON afspraken over de in te zetten BIM-toepassingen en leggen die vast in het BIM uitvoeringsplan. Vervolgens dienen zij daar hun productie van informatie – wat betreft inhoud en tijd – op af te stemmen.

Ook de Opdrachtgever kan bepaalde BIM-toepassingen wensen. Denk bijvoorbeeld aan:het bepalen en optimaliseren van verhuurbaar oppervlak;

  • het genereren van fotorealistische renderings ten behoeve van verkoop of verhuur;
  • monitoring/bewaking van de investeringskosten;
  • het genereren van digitale 3D ruimtenboeken t.b.v. facility management in de gebruiksfase;
  • het bepalen van hoeveelheden t.b.v. (bijvoorbeeld) onderhoudsschilderwerk;
  • koppeling van 3D geometrische modellen aan een gebouwbeheersysteem (GBS);
  • …… (enzovoort).

De OG kan het Informatieprotocol benutten om aan de potentiële opdrachtnemers kenbaar te maken welke BIM-toepassingen gewenst zijn (kan ook in de ILS). Mogelijk heeft de Opdrachtgever wensen die het projectteam niet of slechts tegen zeer hoge meerkosten kan vervullen. Het is daarom zaak dat Opdrachtgever en Opdrachtnemers vóór het sluiten van de contracten overeenstemming bereiken over de in te zetten BIM toepassingen. De afspraken daarover worden vastgelegd in het BIM Uitvoeringsplan.