3.1 Introductie

1a. Scope van het BIM uitvoeringsplan

Hier beschrijf je de project specifieke scope van het BUP, met daarin de fases -en betrokken disciplines waarop het plan van toepassing is. Ook kun je hier toelichten wat de status van het BUP is: een contractdocument, het plan voor de samenwerking van het projectteam of beide.

Het is belangrijk om de “Checklist_demarcatie_BIM-afspraken_2” (excel) te bestuderen waarin is bepaald welke afspraken je in dit BUP opneemt en welke in andere (contract)documenten. De demarcatie kan per organisatie en/of per project verschillen. Dit kan dus betekenen dat het Model BUP per organisatie en/of project anders moet worden ingevuld. Gevolg kan zijn dat je ten opzichte van dit Model BUP extra afspraken moet toevoegen in het project-BUP. Of je neemt verwijzingen op naar afspraken die al in andere (contract)documenten zijn vastgelegd.

Het BUP bevat de afspraken die opdrachtgever en opdrachtnemer(s) onderling moeten maken om te komen tot een succesvol BIM-project. dat is het doel. De afspraken dienen om te kunnen voldoen aan de vastgestelde doelen, wensen, ambities, informatiebehoeften en levermomenten.

Het BUP wordt meestal ingevuld en bijgehouden door de BIM-regisseur, die nauw samenwerkt met de BIM-coördinatoren binnen het projectteam. Gezamenlijk borgen zij de afspraken in het BUP. Het Model BUP is daarbij sterk gericht is op de praktische toepasbaarheid van 3D modellen.

1b. Randvoorwaarden en richtlijnen

Wanneer er door de opdrachtgever randvoorwaarden stelt aan het BIM, kun je deze hier benoemen en/of via een hyperlink verwijzen naar een document waarin de randvoorwaarden zijn verwoord. Doe dit bijvoorbeeld op de volgende manier:

“ILS project ABC”: <hyperlink> (hyperlink naar het document achter de documentnaam)

Of:

“ILS project ABC” (hyperlink onder de documentnaam)

1c. Overige relevante documenten

Som hier de nodige relevante documenten op en verwijs ernaar via een hyperlink. Doe dit bijvoorbeeld op de volgende manier:

“Naam overige relevant document”: <hyperlink> (hyperlink naar het document achter de documentnaam)

Of:

“Naam overige relevant document” (hyperlink onder de documentnaam)

1d. Definities

BIM Loket werkt aan een lijst met alle relevante definities. Zodra die beschikbaar is, hoef je in het BUP alleen een verwijzing naar die definities op te nemen. In afwachting daarvan geven we hieronder alvast een aantal relevante definities.

Aspectmodel 3D-model of datamodel gemaakt door en voor één discipline

BIM

gebruik van een gedeelde digitale weergave van een gebouwde asset om mogelijk te maken dat ontwerp-, bouw- en beheerprocessen een betrouwbare basis vormen voor beslissingen

(Bron: NEN-EN-ISO 19650-1)

BIM-bronbestand

BIM databestand dat is gegenereerd met/in een specifieke BIM-modelleringsapplicatie

BIM-coördinator

Persoon die verantwoordelijk is voor het proces- en systeemtechnisch coördineren van het BIM-specifieke aspect van het bouwproces.

BIM-extract

Bouwwerkinformatieproduct dat wordt afgeleid of geëxporteerd uit het BIM, c.q het BIM-bronbestand.

BIM-modelleur

Engineer en/of 3D tekenaar binnen het BIM-proces en specialist in het bouwen en uitbreiden van digitale bouwwerkmodellen.

BIM Norm

Niet-projectspecifieke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit, de ordening en de structuur van de data in een (op te leveren) BIM.