3.6 3D-modelafspraken

In paragraaf 3.6 van de Model BUP template plaats je alle afspraken die je met het projectteam maakt over de te leveren 3D-aspect- of disciplinemodellen. Mede op basis van de eisen van de opdrachtgever, de gekozen BIM toepassingen en eventuele (standaard) ILS’en die van toepassing worden verklaard, bepaal je het gewenste informatieniveau van de 3D-modellen per fase.

6a. Overzicht van toepassing zijnde ILS’en

In paragraaf 6a benoem je alle ILS’en die van toepassing zijn verklaard in dit project. In een ILS kun je terug vinden welke informatie wanneer moet worden toegevoegd aan de modellen. Dit wordt vaak per fase aangegeven. Ter inspiratie tref je in de Model BUP Template een optionele dia aan met de twee meest gebruikte ILS’en. Pas deze informatie desgewenst aan en/of voeg eventuele ILS’en toe die hier niet zijn genoemd.

6b. Duiding van ILS’en

De Model BUP Template bevat twee sheets, die je kunt gebruiken om modelleerafspraken te noteren. De eerste sheet bevat een tabel waarin je de bestandsbenamingen vastlegt voor alle 3D-modellen voor het project. Op de tweede sheet kun je de afspraken over het 0-punt en – bijvoorbeeld – de coderingsstructuur voor de verdiepingen vastleggen. Je kunt – mocht dat nodig zijn – altijd een of meer sheets toevoegen voor het noteren van aanvullende modelleringsafspraken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ruimtecoderingen, nadere afspraken over het gebruik van de IFC-standaard en custom property sets, het ‘opknippen’ van modellen (per gebouwdeel, per verdieping, per systeem, …) om bestandsgroottes te beperken, enzovoort.