2e Publieke review digitaal afsprakenstelsel is gestart

Op 26 mei is een nieuwe versie gepubliceerd van het DSGO afsprakenstelsel. Daarmee is een volgende stap gezet naar eenvoudige en betrouwbare gegevensuitwisseling in de gebouwde omgeving. Bovendien is de tweede publieke review gestart. Deze loopt tot en met 8 juni.

“Net als tijdens de eerste publieke review zijn we afgelopen weken met diverse werkgroepen om tafel gegaan. Die bestonden uit  afgevaardigden uit de sector. De feedback uit deze bijeenkomsten en uit de eerdere publieke review hebben we gebruikt om ehet afsprakenstelsel verder te ontwikkeling”, legt projectmanager DSGO afsprakenstelsel Denise Hoppenbrouwer uit.

In de meest recente versie van het afsprakenstelsel zijn aanpassingen gedaan op basis van inzichten uit de markt, en nieuwe onderwerpen toegevoegd. Namelijk authenticatie, autorisatie en informatiebeveiliging. “Zo leggen we het fundament voor de implementatie van datadiensten, om data te kunnen delen.”

Bekijk de nieuwste versie hier!